Informacje
 
Wypełniając poniższy formularz wyrażają Państwo chęć otrzymywania bezpłatnych informacji dot. żywności, w tym nowych przepisów prawnych oraz wytycznych organów urzędowej kontroli żywności i jednostek naukowych.

Nazwa firmy:

Wpisz email:

04.04.2014 r.

Produkty i składniki niebezpieczne

W ubiegłym miesiącu w systemie RASFF (System Wczesnego Ostrzegania o Niebezpiecznych Produktach Spożywczych i Środkach Żywienia Zwierząt) pojawiło się kilkanaście powiadomień o suplementach diety z niedozwolonymi składnikami.
Zawiadomienia dotyczyły użycia zabronionych w żywności substancji czynnych: sibutraminy, sildenafilu czy androstendionu.
Odnotowano też:
-suplementy diety zawierające wanad oraz z nieautoryzowanymi do stosowania składnikami novel food – m.in. indolo-3-karbinolem,
- produkty napromienione (w których stosowanie procesów promieniowania jonizującego jest zabronione) i skażone Salmonellą,
- zgłoszenia produktów z przekroczonym limitem zawartości glutenu a deklarowane jako produkty bezglutenowe.

27.03.2014 r.

Diwodordifosforan magenezu

W tym tygodniu w Dzienniku Urzędowym UE opublikowano rozporządzenie nr 298/2014 w odniesieniu do stosowania diwodorodifosforanu magnezu jako substancji spulchniającej i regulatora kwasowości.

Nowe przepisy zatwierdzają stosowanie diwodorodifosforanu magnezu jako substancji dodatkowej w kilku kategoriach żywności (m.in. mąka, makarony i pieczywo). Zmieniają one załącznik II do rozp. nr 1333/2008 i tym samym włączają do załącznika rozp. nr 231/2012, który określa szczegółową specyfikację tej substancji.

21.03.2014 r.

Cykloastragenol - nowy składnik żywności

Do brytyjskiej Food Standard Agency (FSA) wpłynął wniosek amerykańskiej firmy Telomerase Activation Science Inc. o udzielenie zgody na wprowadzenie na rynek nowego składnika żywności - aplikacja dotyczy cykloastragenolu – substancji pozyskiwanej z jednej z odmian traganka (Astragalus trojanus).

Inne odmiany traganka, również zawierające cykloastragenol, są obecne w suplementach diety dostępnych na rynku europejskim. Cykloastragenol należy do saponin najczęściej występujących w tym rodzaju roślin.

Wnioskodawca chciałby stosować cykloastragenol w suplementach diety, przeznaczonych do utrzymania prawidłowych funkcji fizjologicznych dla ogólnego dobrostanu i zdrowia.

10.03.2014 r.

Cytrynina w suplementach diety

Pod koniec ubiegłego tygodnia w Dzienniku Urzędowym UE opublikowano rozporządzenie nr 212/2014 zmieniające rozporządzenie nr 1881/2006 w odniesieniu do najwyższych dopuszczalnych poziomów zanieczyszczenia „cytryniną” w suplementach diety na bazie ryżu poddanego fermentacji grzybami Monascus purpureus.

Na początku tego roku EFSA potwierdził związek przyczynowo - skutkowy między spożywaniem monakoliny K (ze sfermentowanego czerwonego ryżu) a utrzymaniem prawidłowego stężenia cholesterolu LDL we krwi. Monakolina K produkowana jest przez Monascus purpureus; jednak niektóre jego szczepy produkują także cytryninę (mikotoksynę). Dane dotyczące obecności cytryniny w niektórych preparatach ze sfermentowanego czerwonego ryżu wskazują, że jej poziom w tych preparatach jest wysoki. Na tej podstawie, nowe rozporządzenie zmienia sekcję drugą załącznika do rozporządzenia 1881/2006, poprzez dopisanie pozycji dot. obecności cytryniny w suplementach diety na bazie ryżu poddanego fermentacji grzybami Monascus purpureus.

25.02.2014 r.

Wykaz odrzuconych oświadczeń wydłuża się

W ubiegłym tygodniu w Dzienniku Urzędowym UE opublikowano rozporządzenie nr 155/2014 w sprawie odmowy udzielenia zezwolenia na niektóre oświadczenia zdrowotne dotyczące żywności (z art. 13). Załącznik do rozporządzenia zawiera 12 odrzuconych oświadczeń zdrowotnych – w tym m.in. dotyczących działania wyciągu z nasion winorośli (Vitis vinifera L.), L-tyrozyny czy oleju z kryla.

Niedozwolone oświadczenia mogą być jeszcze stosowane przez okres nieprzekraczający 6 miesięcy od daty wejścia w życie rozporządzenia (czyli od 10. marca tego roku).

Ponadto, wczoraj w EFSA Journal opublikowano pozytywną opinię naukową dla witaminy D. Będzie ona stanowiła podstawę do wpisania na listę dozwolonych oświadczeń claimu: „Witamina D przyczynia się do prawidłowego rozwoju kości i zębów”. Oświadczenie będzie klasyfikowane jako claim z art. 14 (oświadczenia zdrowotne odnoszące się do rozwoju i zdrowia dzieci).

20.02.2014 r.

Propozycje norm dla niacyny

EFSA ogłasza kolejne publiczne konsultacje w sprawie norm żywieniowych. Tym razem dotyczą one norm dla niacyny. Na stronie panelu ds. produktów dietetycznych, żywienia i alergii (NDA) opublikowano roboczą wersję opinii naukowej, która zawierają propozycje wartości referencyjnego spożycia dla różnych grup populacyjnych. Swoje uwagi w tej kwestii mogą zgłaszać wszystkie zainteresowane strony, w tym przedsiębiorstwa spożywcze i środowiska naukowe.

Konsultacje w sprawie norm dla niacyny potrwają do 28. marca tego roku.

Ponadto, jeszcze przez tydzień można zgłaszać komentarze do roboczej opinii odnośnie norm dla jodu.

11.02.2014 r.

Nowe formy chromu dozwolone do stosowania w żywności

Pod koniec ubiegłego tygodnia w Dzienniku Urzędowym UE opublikowano rozporządzenie nr 119/2014, które wprowadza zmiany w wykazach form chemicznych składników mineralnych dozwolonych do stosowania w żywności.

Rozporządzenie zmienia zapisy w przepisach prawnych w odniesieniu do:
• drożdży wzbogaconych w chrom stosowanych w produkcji suplementów diety oraz
• trójwodnego mleczanu chromu (III) dodawanego do produktów wzbogacanych w witaminy i minerały.

Pierwszy zapis podaje specyfikację dla tak produkowanej formy chromu i zmienia wykaz w załączniku II do dyrektywy 2002/46/WE. Drugi zapfis dodaje nową postać chromu do załącznika II rozporządzenia 1925/2006.

Rozporządzenie znajduje się w Dzienniku z 8 lutego.

05.02.2014 r.

Nowelizacja rozp. 1169/2011

Po koniec ubiegłego tygodnia w Dzienniku Urzędowym UE opublikowano rozporządzenie nr 78/2014 - zmieniające załączniki II i III do rozporządzenia nr 1169/2011.

Pierwsza zmiana dotyczy brzemienia wykazu substancji powodujących alergie. W załączniku II wymieniano kamut – „pszenicę khorasan”, która jest zarejestrowanym znakiem towarowym rodzaju pszenicy oraz orkisz, który też stanowi rodzaj pszenicy. Ujednolicono więc zdanie wprowadzające w pkt 1 w zał. II.

Druga zmiana odnosi się do załącznika III i punktu 5 dot. etykietowania żywności z dodatkiem fitosteroli, fitostanoli i ich estrów. Informację o tym, że „środek spożywczy przeznaczony jest wyłącznie dla osób, które chcą obniżyć stężenie cholesterolu we krwi” uznano za potencjalnie zachęcającą do używania produktu przez osoby, które nie potrzebują kontrolować stężenia cholesterolu. Na tej podstawie, wspomniane wyżej obowiązkowe stwierdzenie, zastępuje się zdaniem „produkt nie jest przeznaczony dla ludzi, którzy nie muszą kontrolować swojego poziomu cholesterolu we krwi”.

24.01.2014 r.

Nowe dozwolone oświadczenie zdrowotne

W Dzienniku Urzędowym UE opublikowano rozporządzenie nr 40/2014 z 17 stycznia tego roku, dopuszczające nowe oświadczenie zdrowotne (w ramach art. 13 rozp. 1924/2006).

Do wykazu dopuszczonych oświadczeń zdrowotnych dopisuje się claim o treści: „Błonnik z buraków cukrowych przyczynia się do zwiększenia masy stolca”. Podano też warunki stosowania oświadczenia – może być ono stosowane w odniesieniu do żywności o dużej zawartości tego błonnika. Zgodnie z oświadczeniem „wysoka zawartość błonnika pokarmowego”, produkt musi zawiera przynajmniej 6 g błonnika na 100 g lub przynajmniej 3 g błonnika na 100 kcal.

Ponadto, EFSA ogłosił publiczne konsultacje w sprawie norm żywieniowych dla jodu.

Obszerny dokument roboczy, który opublikowano na stronie panelu ds. produktów dietetycznych, żywienia i alergii (NDA), zawiera propozycje wartości referencyjnego spożycia dla niemowląt i dzieci, dorosłych oraz kobiet w ciąży i karmiących. W konsultacjach mogą zabrać głos wszystkie zainteresowane strony. Konsultacje w sprawie norm dla jodu potrwają do 26 lutego tego roku.

 

Rok 2013

Rok 2012

Rok 2011

Rok 2010

Rok 2009

Rok 2008

do góry Copyright © by Foodie Sp. j. 2008-2014, Wszelkie prawa zastrzeżone.