Aktualności

Trybunał Sprawiedliwości UE

Wyrok w sprawie C‑881/19 dotyczącej interpretacji części E pkt 2 lit. a) załącznika VII do rozporządzenia [nr 1169/2011] pozwalającego na pominięcie wykazu składników składnika złożonego,

Czytaj więcej »