Aktualności

DODATKI DO ŻYWNOŚCI- ZMIANA WARUNKÓW STOSOWANIA

27 maja br, opublikowano rozporządzenie 2024/1451 z dnia 24 maja 2024 r. zmieniające warunki stosowania następujących dodatków do żywności:

 • kwasu winowego (L(+)-) (E 334),
 • winianów sodu (E 335),
 • winianów potasu (E 336),
 • winianu potasowo-sodowego (E 337)
 • winianu wapnia (E 354)

Powyższe dodatki zostały usunięte z grupy I i włączone do grupy: „Inne dodatki, które mogą być uregulowane łącznie”

W zależności od kategorii żywności dodatki są szczegółowo regulowane.

Przykładowo w suplementach diety w postaci stałej określono poniższe limity:
E 334–337 i E 354 (Kwas winowy – winiany) – 100 000 mg/kg (z wyjątkiem suplementów diety w postaci do żucia)
E 334–337 i E 354 (Kwas winowy – winiany) – 130 000 mg/kg (tylko suplementy diety w postaci do żucia)

Rozporządzenie stosuje się od 16 grudnia 2024. Środki spożywcze nie spełniające wymagań rozporządzenia i wprowadzone do obrotu przed tą data mogą pozostawać w obrocie do upływu daty minimalnej trwałości.

Pytania?

Oferujemy usługi doradztwa oraz pomoc przy wdrażaniu produktów i szkoleniach.

Napisz do nas jeżeli masz pytania. 

Przykładowe tematy doradztwa

 • zakwalifikowanie produktu do odpowiedniej kategorii
 • ocena możliwości zastosowania wybranego składnika
 • weryfikacja składu produktu – jakościowego i dawek pod kątem obowiązujących przepisów i wytycznych
 • sprawdzenie zgodności oznakowania lub materiału marketingowego
 • opracowanie wytycznych nt. wymagań prawnych i procedur obowiązujących w innych krajach UE lub krajach trzecich
 • poprawienie specyfikacji składnika, produktu, dokumentacji opakowania
 • przygotowanie informacji obowiązkowych i dobrowolnych na etykietę/stronę internetową
 • tłumaczenie treści opakowań i dokumentów z i na j. polski oraz rynki innych krajów
 • przygotowanie projektu graficznego opakowania, ulotki
 • powiadomienie odpowiedniego urzędu o wprowadzeniu produktu na rynek
 • zgłoszenie kosmetyku do systemu CPNP
 • przygotowanie wniosku do KE o zezwolenie na stosowanie nowego składnika żywności, substancji dodatkowej lub oświadczenia zdrowotnego
 • przygotowanie odwołania od decyzji administracyjnych organów kontrolnych oraz skarg i wniosków w postępowaniu sądowo-administracyjnym
 • przeszkolenie działu w firmie lub przygotowanie pracownika do nowych obowiązków np. związanych z wprowadzaniem produktów na rynek