Doradztwo

Przede wszystkim

Wspieramy

Udzielamy praktycznych porad i wskazówek. Wspieramy działania od projektowania produktów, sprawnego wprowadzenia do obrotu, po ich bezpieczne funkcjonowanie na rynku.

Nasi klienci stawiają przed nami różne

Wyzwania

Realizowane przez nas projekty są tak różne jak różne bywają problemy, z którymi na co dzień borykają się producenci, dystrybutorzy i importerzy.

Zawsze znajdujemy

Rozwiązania

Niezależnie od złożoności sprawy oraz zawiłości niezbędnych procedur urzędowych wskażemy aktualne możliwości prawne i pomożemy znaleźć najlepsze rozwiązanie.

Nasze opinie są nie tylko aktualną wykładnią prawa i analizą merytoryczną ale przede wszystkim praktycznymi zaleceniami i wskazówkami odnośnie dalszego postępowania.

Prawo żywnościowe

To prawdziwe bogactwo przepisów i wytycznych administracyjnych oraz naukowych, podlegających częstym nowelizacjom.

Monitorowanie zmian wymaga stałego nadzoru i uaktualniania wiedzy, dlatego robimy to za naszych klientów albo wspieramy ich w tej pracy.

Przygotowujemy:
 • analizy prawne
 • interpretacje
 • odwołania od decyzji organów
 • korespondencję urzędową

Prawo kosmetyczne

Kosmetyki, tak jak żywność podlegają kompetencji inspekcji sanitarnej, ale rządzą się swoimi prawami. Nasz safety assessor pomaga wywiązać się z obowiązków ciążących na producentach i dystrybutorach kosmetyków.

Przygotowujemy:
 • raporty bezpieczeństwa 
 • wykazy badań, który należy wykonać przed sporządzeniem raportu
 • projekty treści i grafiki opakowania
 • oceny tekstów nt. produktów
 • zgłoszenia do CPNP

Materiały i wyroby do kontaktu z żywnością

Opakowanie produktu musi być bezpieczne, tzn. spełniać określone wymagania prawne. Poza tym powinno być też odpowiednio oznakowane. Nasz specjalista pomaga sprawdzić, czy te wymagania zostały spełnione.

Przygotowujemy:
 • oceny dokumentacji wyrobu lub opakowania, w który zapakowany jest produkt, np. butelka, papier, folia
 • listy badań potwierdzających bezpieczeństwo
 • interpretację wyników badań pod kątem zgodności z wymaganiami

Opiniowanie

Opinie przygotowywane przez naszych doradców dotyczą problemów natury prawnej lub merytorycznej, ale najważniejsze jest to, że zespół specjalistów umożliwia przygotowanie jednej, kompleksowej opinii wymagającej przedstawienia argumentów zarówno formalnych jak i praktycznych, a także naukowych.

Przygotowujemy:
 • komentarze nt. zgodności danego oświadczenia zdrowotnego z dozwolonym oświadczeniem w oparciu o dane naukowe
 • uzasadnienia kwalifikacji produktu w kontekście prawnym i praktycznym
 • interpretacje wyników badań bezpieczeństwa składnika lub produktu
 • oceny zasadności składania wniosku do KE o zezwolenie na stosowanie innowacyjnego składnika

Tłumaczenia

To bardzo ważny etap przed wprowadzeniem produktu do sprzedaży. Oznakowanie oprócz tego, że ma być zrozumiałe dla konsumenta, dodatkowo musi być zgodne z przepisami wspólnotowymi i kraju przeznaczenia. Dlatego nie wystarczy wyłącznie tłumaczenie, ale potrzebna jest również weryfikacja tego tłumaczenia pod kątem zastosowanej terminologii.

Przygotowujemy:
 • tłumaczenia przysięgłe i zwykłe opakowań i dokumentacji produktowej
 • raporty na temat zgodności tłumaczenia z lokalnymi przepisami
Zarezerwuj

Konsultację on-line

Chcesz wprowadzić na rynek nowy produkt? Nie wiesz czy informacje na etykiecie są prawidłowe? Może chcesz dowiedzieć się co możesz zrobić w trakcie kontroli? 

Umów się na odpłatną konsultację on-line, na której odpowiemy na Twoje pytania i pomożemy rozwiązać problem. Razem ustalimy strategię działania!