15 lat minęło

Konferencja jubileuszowa

Mamy przyjemność zaprosić Państwa na konferencję jubileuszową 15-sto lecia Foodie.

Hasło konferencji

RYNEK ŻYWNOŚCI - DOŚWIADCZENIA I PERSPEKTYWY

17 maja 2023

Środa

Warszawa

Hotel Polonia Palace

Podczas konferencji powiemy o tym, o czym w Foodie możemy mowić wiele – o żywności.

To będzie pierwsza po dłuższej przerwie konferencja stacjonarna Foodie podczas której podsumujemy zmiany w prawie i podejściu do bezpieczeństwa żywności na przestrzeni ostatnich lat oraz wymienimy się wiedzą i doświadczeniami z zaproszonymi ekspertami. 

Natomiast przedstawiciele KRSiO oraz PASMI przedstawią aktualną sytuację na rynku suplementów diety i planowane zmiany dla branży.

Całość uświetni prezentacja gościa specjalnego – p. Joanny Chmury- psycholożki i trenerki, dotycząca zmiany, odwagi oraz relacji w życiu i biznesie.

 

Partnerzy branżowi:

Partner wspierający:

PK Components

Prelegenci

Grażyna Osęka

Założycielka Foodie

Iwona Kowalczyk-Andrzejewska

Założycielka Foodie

Marta Zawadka

Doradca Foodie

Toma Barbarasa

Prawnik Z Rumunii

Bartosz Demianiuk

Prezes stowarzyszenia KRSiO, członek zarządu EHPM.

Krajowa Rada Suplementów i Odżywek (KRSiO) jest najstarszą i najliczniejszą organizacją zrzeszającą producentów i dystrybutorów suplementów diety oraz firmy otoczenia biznesowego. Stowarzyszenie jest platformą wymiany poglądów i doświadczeń pomiędzy biznesem, czyli członkami Stowarzyszenia oraz przedstawicielami świata nauki i organami nadzorującymi i regulującymi ten obszar. Od 2004 roku wspólnie działamy na rzecz bezpieczeństwa konsumentów oraz promowania dobrego wizerunku branży suplementów diety. Byliśmy jednym z Inicjatorów Kodeksu Dobrych Praktyk Reklamy Suplementów Diety.

dr Janusz Ciok

wieloletni ekspert w EFSA

Joanna Gajda-Wyrębek

ekspert, Narodowy Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny

Ewa Jankowska

prezes PASMI

PASMI (Polish Association of Self Medication Industry) Polski Związek Producentów Leków Bez Recepty jest organizacją zrzeszającą polskie i zagraniczne firmy farmaceutyczne produkujące leki dostępne bez recepty (tzw. over the counter – OTC), a także wyroby medyczne, suplementy diety oraz kosmetyki.

Celem Związku jest aktywne wspomaganie polityki zdrowotnej państwa poprzez współpracę z organami administracji państwowej i instytucjami zarówno na szczeblu centralnym, jak i lokalnym oraz współpraca z instytucjami państwowymi przy tworzeniu dobrego prawa zarówno dla przedsiębiorców jak i polskiego społeczeństwa.

prof. Katarzyna Stoś

Przewodnicząca Zespołu ds. Suplementów Diety (przy GIS)

Joanna Chmura

Psycholożka i trenerka

psycholożka specjalizująca się w tematyce emocji, w tym wstydu i odwagi. Współpracuje z dr Brené Brown z Uniwersytetu w Houston w ramach przynależenia do zespołu międzynarodowych mówców Dare to Lead™ Speaking Team. Prowadzi wykłady, warsztaty oraz procesy coachingowe. Jest autorką kursu online „Daj spokój! O odnajdywaniu wewnętrznej równowagi”. Należy do Rady Ekspertek i Ekspertów dla Instytutu Dobrego Życia i Wysokich Obcasów. Wywiady z nią ukazały się między innymi w „Forbes”, „Harvard Business Review”, „Vogue Polska”. 

PK Components

Dostawca Surowców Dla Przemysłu Spożywczego

Program Konferencji

suplementy diety, doradztwo w prawie żywnościowym, kosmetyki, prawo kosmetyczne

10.00-10.20: Skutki zmian przepisów i wytycznych – doświadczenia Foodie / doradca Foodie

10.20-10.40: Dopuszczenie i rozszerzenie stosowania substancji dodatkowych /
Joanna Gajda-Wyrębek ekspert, Narodowy Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny 

10.40-11.00: Zezwolenie na stosowanie health claims – badania, dossier, podejście EFSA /
dr Janusz Ciok, wieloletni ekspert w EFSA

11.00-11.20: Wprowadzenie na rynek nowych składników żywnościowych – autoryzacja novel food / doradca Foodie

11.20 – 11.40: Przerwa na kawę

11.40-12.00: Wolny przepływ towarów – fakt czy mit? Produkty z UE w Polsce i polskie w UE na
przykładzie procedur wybranych krajów członkowskich / Marta Zawadka, doradca Foodie

12.00-12.20: Wymagania dot. suplementów diety w Rumunii, w kontekście zasady wolnego
przepływu towarów (prezentacja w j. angielskim) / Toma Barbarasa, prawnik z Rumunii

12.20-12.40: Kryteria czystości, zanieczyszczenia składników i produktów /
PK COMPONENTS- dostawca surowców dla przemysłu spożywczego

12.40-13.40: Lunch

13.40-14.00: Jakość suplementów diety – z perspektywy Polski i UE / Bartosz Demianiuk, prezes KRSiO

14.00-14.20: Nowelizacja ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia – aktualny stan prac
legislacyjnych /
Ewa Jankowska, prezes PASMI

14.20-14.45: Prace Zespołu ds. Suplementów diety /
prof. Katarzyna Stoś, Narodowy Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny

14.45-15.00: Panel dyskusyjny

15.00-15.45: Prezentacja gościa specjalnego – p. Joanny Chmury – psycholożki i trenerki, dotycząca
zmiany, odwagi oraz relacji w życiu i biznesie.

TOAST JUBILEUSZOWY, kawa, rozmowy kuluarowe. Zakończenie konferencji.

Zapraszamy na konferencję

17 maja 2023

Środa

Warszawa

Hotel Polonia Palace

Cennik
Pierwsza osoba
Kolejne osoby
zgłoszenie do 20 kwietnia 2023
1900 zł
1600 zł
zgłoszenie po 20 kwietnia 2023
2500 zł
2000 zł

Przedstawione ceny są cenami netto dla jednej/ pierwszej i kolejnych osób z tej samej firmy.

Dołącz do nas

Zapisz się na konferencję

Uzyskaj rabat zapisując kolejnego uczestnika z Twojej firmy.
______________________
Warunki uczestnictwa
- Wypełniony formularz Zgłoszenia Udziału wysłany do Foodie Sp. z o.o. Sp. k. drogą elektroniczną stanowi zawarcie umowy, na podstawie której zostaje wystawiona i przesłana do Nabywcy elektroniczna faktura.
- Nabywca zobowiązuje się do uregulowania wynikających z niniejszej umowy należności przelewem na konto Foodie Sp. z o.o. Sp. k.
- Nabywca zobowiązuje się do wykorzystania przekazanych materiałów wyłącznie do użytku wewnętrznego. Sp. z o.o. Sp. k. Foodie zachowuje prawa autorskie do wszystkich przekazanych narzędzi i technik oraz udostępnia je Nabywcy na zasadach użyczenia.
- Foodie Sp. z o.o. Sp. k. zastrzega sobie prawo odmówienia Zgłaszającemu udziału w Webinarium.