Aktualności

KONTROWERSYJNE STANOWISKO PTGiP – suplementacja aktywnych folianów, choliny i witamin B6 i B12

7 marca br. opublikowano nowe stanowisko ekspertów PTGiP w zakresie suplementacji aktywnych folianów, choliny i witamin B6 i B12 w okresie przedkoncepcyjnym, ciąży i połogu.

Eksperci wskazali na przewagę zastosowania aktywnej formy folianów 5-MTHF w okresie okołokoncepcyjnym oraz w ciąży. Dodatkowo w okresie przed- i około koncepcyjnym zalecona jest również suplementacja witaminy B12 – w formie metylokobalaminy, witaminy B6 – w formie fosforanu pirydoksalu oraz choliny – w postaci dwuwinianu.

Nie jest również jasne czy opinia stanowi uzupełnienie wcześniejszych rekomendacji PTG czy je zastępuje.

foodie@foodie.pl

Pytania?

Oferujemy usługi doradztwa oraz pomoc przy wdrażaniu produktów i szkoleniach.

Napisz do nas jeżeli masz pytania. 

Przykładowe tematy doradztwa

 • zakwalifikowanie produktu do odpowiedniej kategorii
 • ocena możliwości zastosowania wybranego składnika
 • weryfikacja składu produktu – jakościowego i dawek pod kątem obowiązujących przepisów i wytycznych
 • sprawdzenie zgodności oznakowania lub materiału marketingowego
 • opracowanie wytycznych nt. wymagań prawnych i procedur obowiązujących w innych krajach UE lub krajach trzecich
 • poprawienie specyfikacji składnika, produktu, dokumentacji opakowania
 • przygotowanie informacji obowiązkowych i dobrowolnych na etykietę/stronę internetową
 • tłumaczenie treści opakowań i dokumentów z i na j. polski oraz rynki innych krajów
 • przygotowanie projektu graficznego opakowania, ulotki
 • powiadomienie odpowiedniego urzędu o wprowadzeniu produktu na rynek
 • zgłoszenie kosmetyku do systemu CPNP
 • przygotowanie wniosku do KE o zezwolenie na stosowanie nowego składnika żywności, substancji dodatkowej lub oświadczenia zdrowotnego
 • przygotowanie odwołania od decyzji administracyjnych organów kontrolnych oraz skarg i wniosków w postępowaniu sądowo-administracyjnym
 • przeszkolenie działu w firmie lub przygotowanie pracownika do nowych obowiązków np. związanych z wprowadzaniem produktów na rynek