Aktualności

Limit THC w liściach konopi stosowanych do zaparzenia herbatki

Rozporządzenie 2023/915 w sprawie najwyższych dopuszczalnych poziomów niektórych zanieczyszczeń w żywności określa maksymalną zawartość THC jedynie w nasionach konopi siewnych (Canabis sativa) oraz produktach z nich wytwarzanych. Przez długi czas tylko te części rośliny były dopuszczone do stosowania w żywności – wykazano dla nich historię spożycia w żywności przed 15.05.1997 r., w związku z czym nie były uznawane za “nową żywność”.

W czerwcu 2023 r. po zaangażowaniu Europejskiego Stowarzyszenia Konopi Przemysłowych (EIHA), potwierdzono historie stosowania w żywności również dla liści konopi siewnych, którym nie towarzyszą wierzchołki kwiatowe i owocujące.

Liście konopi siewnych stosowane do zaparzenia herbatki nie są więc “nową żywnością” i mogą być stosowane pod warunkiem spełniania wymagań prawnych w danym kraju.


Z uwagi na potrzebę ochrony zdrowia konsumentów postanowiono uregulować NDP – najwyższy dopuszczalny poziomu THC również w suszu z liści konopi. Podobnie jak w przypadku nasion do jego wyliczeń wykorzystana zostanie ustalona przez EFSA wartość ostrej dawki referencyjnej ARfD wynosząca 1 μg/kg masy ciała.

Pytania?

Oferujemy usługi doradztwa oraz pomoc przy wdrażaniu produktów i szkoleniach.

Napisz do nas jeżeli masz pytania. 

Przykładowe tematy doradztwa

 • zakwalifikowanie produktu do odpowiedniej kategorii
 • ocena możliwości zastosowania wybranego składnika
 • weryfikacja składu produktu – jakościowego i dawek pod kątem obowiązujących przepisów i wytycznych
 • sprawdzenie zgodności oznakowania lub materiału marketingowego
 • opracowanie wytycznych nt. wymagań prawnych i procedur obowiązujących w innych krajach UE lub krajach trzecich
 • poprawienie specyfikacji składnika, produktu, dokumentacji opakowania
 • przygotowanie informacji obowiązkowych i dobrowolnych na etykietę/stronę internetową
 • tłumaczenie treści opakowań i dokumentów z i na j. polski oraz rynki innych krajów
 • przygotowanie projektu graficznego opakowania, ulotki
 • powiadomienie odpowiedniego urzędu o wprowadzeniu produktu na rynek
 • zgłoszenie kosmetyku do systemu CPNP
 • przygotowanie wniosku do KE o zezwolenie na stosowanie nowego składnika żywności, substancji dodatkowej lub oświadczenia zdrowotnego
 • przygotowanie odwołania od decyzji administracyjnych organów kontrolnych oraz skarg i wniosków w postępowaniu sądowo-administracyjnym
 • przeszkolenie działu w firmie lub przygotowanie pracownika do nowych obowiązków np. związanych z wprowadzaniem produktów na rynek