Możliwe ograniczenia w sprzedaży i reklamie napojów z tauryną i kofeiną – Foodie

Aktualności

Możliwe ograniczenia w sprzedaży i reklamie napojów z tauryną i kofeiną

9 lutego br. do Sejmu trafił przygotowany przez partię Republikańską projekt ustawy o zmianie ustawy o zdrowiu publicznym wprowadzającym szereg ograniczeń w sprzedaży, reklamie i promocji  napojów z dodatkiem kofeiny lub tauryny, m.in.:

 1. grupy docelowej reklamy oraz osób w niej występujących oraz miejsca sprzedaży – zakaz sprzedaży tych produktów osobom poniżej 18 roku życia, na terenie szkół i w automatach oraz kierowania reklam i przedstawiania w nich dzieci i młodzieży
 2. miejsca i czasu reklamy tych produktów – w radiu, kinie bądź teatrze, na tablicach reklamowych, okładkach czasopism, w środkach usług informatycznych wyłącznie poza godzinami 6-20.

Za nieprzestrzeganie tych wymagań ma grozić grzywna w wysokości od 10 000 do 50 000 złotych oraz kara ograniczenia wolności.

Za napój z dodatkiem kofeiny lub tauryny w rozumieniu omawianego projektu ustawy uważa się produkty ujęte w klasie 10.89 oraz w dziale 11 PKWiU, w którego składzie znajduje się kofeina w proporcji przewyższającej 150 mg/l lub tauryna, z wyłączeniem substancji występujących w nich naturalnie. Ponieważ dla suplementów diety nie ma oddzielnej kategorii w PKWiU nie można wykluczyć, że będą one również objęte tymi ograniczeniami.

Jeśli projekt uzyska poparcie w Parlamencie, wejdzie w życie 1 stycznia 2024 roku.

Pytania?

Oferujemy usługi doradztwa oraz pomoc przy wdrażaniu produktów i szkoleniach.

Napisz do nas jeżeli masz pytania. 

Przykładowe tematy doradztwa

 • zakwalifikowanie produktu do odpowiedniej kategorii
 • ocena możliwości zastosowania wybranego składnika
 • weryfikacja składu produktu – jakościowego i dawek pod kątem obowiązujących przepisów i wytycznych
 • sprawdzenie zgodności oznakowania lub materiału marketingowego
 • opracowanie wytycznych nt. wymagań prawnych i procedur obowiązujących w innych krajach UE lub krajach trzecich
 • poprawienie specyfikacji składnika, produktu, dokumentacji opakowania
 • przygotowanie informacji obowiązkowych i dobrowolnych na etykietę/stronę internetową
 • tłumaczenie treści opakowań i dokumentów z i na j. polski oraz rynki innych krajów
 • przygotowanie projektu graficznego opakowania, ulotki
 • powiadomienie odpowiedniego urzędu o wprowadzeniu produktu na rynek
 • zgłoszenie kosmetyku do systemu CPNP
 • przygotowanie wniosku do KE o zezwolenie na stosowanie nowego składnika żywności, substancji dodatkowej lub oświadczenia zdrowotnego
 • przygotowanie odwołania od decyzji administracyjnych organów kontrolnych oraz skarg i wniosków w postępowaniu sądowo-administracyjnym
 • przeszkolenie działu w firmie lub przygotowanie pracownika do nowych obowiązków np. związanych z wprowadzaniem produktów na rynek