Aktualności

LIKOPEN – MOŻLIWE ZMIANY MAKSYMALNEJ DAWKI

W 2023 EFSA wydała negatywną opinię dotyczącej ekstraktu z żółtych/pomarańczowych pomidorów jako nowej żywności, stwierdzając że całkowite narażenie na likopen ze wszystkich źródeł może przekroczyć ustalone ADI, biorąc pod uwagę, że likopen jest również stosowany jako dodatek do żywności (E 160d). Opinia dotyczyła stosowania ekstraktu w suplementach diety w dawce dostarczającej 5 mg likopenu dziennie.

Natomiast dotychczasowy limit dla likopenu pochodzącego z autoryzowanej nowej żywność (np. z oleożywicy likopenowej z pomidorów) wynosi 15 mg/dzień.

Do 30.06.2025 EFSA ma czas na przeprowadzenie nowej oceny narażenia na likopen, biorąc pod uwagę łączne spożycie likopenu z diety podstawowej, jako dodatku do żywności oraz jako nowa żywność.

Ponowna ocena narażenia może mieć wpływ na zmianę ustanowionego limitu w autoryzowanej do tej pory nowej żywności.

Zainteresowane strony mogą przesyłać dane na temat poziomu stosowania likopenu w żywności, do 31 maja br.:

https://www.efsa.europa.eu/en/call/call-use-level-andor-analytical-data-exposure-assessment-lycopene-efsa-q-2023-00639

Pytania?

Oferujemy usługi doradztwa oraz pomoc przy wdrażaniu produktów i szkoleniach.

Napisz do nas jeżeli masz pytania. 

Przykładowe tematy doradztwa

 • zakwalifikowanie produktu do odpowiedniej kategorii
 • ocena możliwości zastosowania wybranego składnika
 • weryfikacja składu produktu – jakościowego i dawek pod kątem obowiązujących przepisów i wytycznych
 • sprawdzenie zgodności oznakowania lub materiału marketingowego
 • opracowanie wytycznych nt. wymagań prawnych i procedur obowiązujących w innych krajach UE lub krajach trzecich
 • poprawienie specyfikacji składnika, produktu, dokumentacji opakowania
 • przygotowanie informacji obowiązkowych i dobrowolnych na etykietę/stronę internetową
 • tłumaczenie treści opakowań i dokumentów z i na j. polski oraz rynki innych krajów
 • przygotowanie projektu graficznego opakowania, ulotki
 • powiadomienie odpowiedniego urzędu o wprowadzeniu produktu na rynek
 • zgłoszenie kosmetyku do systemu CPNP
 • przygotowanie wniosku do KE o zezwolenie na stosowanie nowego składnika żywności, substancji dodatkowej lub oświadczenia zdrowotnego
 • przygotowanie odwołania od decyzji administracyjnych organów kontrolnych oraz skarg i wniosków w postępowaniu sądowo-administracyjnym
 • przeszkolenie działu w firmie lub przygotowanie pracownika do nowych obowiązków np. związanych z wprowadzaniem produktów na rynek