Aktualności

Negatywne skutki nowelizacji listy BELFRIT dla produktów spożywczych na rynku UE

29 lipca br. władze belgijskie przedłożyły Komisji Europejskiej projekt zmiany belgijskiego Dekretu Królewskiego z dnia 31 sierpnia 2021 r. w sprawie produkcji i handlu środkami spożywczymi złożonymi z roślin lub preparatów roślinnych lub je zawierającymi. 
Dekret przewiduje m.in. usunięcie 39 roślin z wykazu ze względu na ich możliwy status „novel food”. Wśród nich znalazł się na przykład korzeń pelargonii Pelargonium sidoides, którego pozycja uległa zmianie także w Katalogu Nowej żywności. 
Projekt zmiany dekretu przewiduje okres przejściowy wynoszący dwa lata po wejściu w życie nowych przepisów.
Znowelizowane przepisy będą miały  wpływ nie tylko na rynek belgijski, ale również na handel na całym rynku wewnętrznym UE.

Czas na zgłaszanie komentarzy i opinii do projektu został przedłużony do dnia 30 stycznia 2023 r.

Pytania?

Oferujemy usługi doradztwa oraz pomoc przy wdrażaniu produktów i szkoleniach.

Napisz do nas jeżeli masz pytania. 

Przykładowe tematy doradztwa

 • zakwalifikowanie produktu do odpowiedniej kategorii
 • ocena możliwości zastosowania wybranego składnika
 • weryfikacja składu produktu – jakościowego i dawek pod kątem obowiązujących przepisów i wytycznych
 • sprawdzenie zgodności oznakowania lub materiału marketingowego
 • opracowanie wytycznych nt. wymagań prawnych i procedur obowiązujących w innych krajach UE lub krajach trzecich
 • poprawienie specyfikacji składnika, produktu, dokumentacji opakowania
 • przygotowanie informacji obowiązkowych i dobrowolnych na etykietę/stronę internetową
 • tłumaczenie treści opakowań i dokumentów z i na j. polski oraz rynki innych krajów
 • przygotowanie projektu graficznego opakowania, ulotki
 • powiadomienie odpowiedniego urzędu o wprowadzeniu produktu na rynek
 • zgłoszenie kosmetyku do systemu CPNP
 • przygotowanie wniosku do KE o zezwolenie na stosowanie nowego składnika żywności, substancji dodatkowej lub oświadczenia zdrowotnego
 • przygotowanie odwołania od decyzji administracyjnych organów kontrolnych oraz skarg i wniosków w postępowaniu sądowo-administracyjnym
 • przeszkolenie działu w firmie lub przygotowanie pracownika do nowych obowiązków np. związanych z wprowadzaniem produktów na rynek