Aktualności

NOWA OPINIA EFSA DOTYCZĄCA UL DLA ŻELAZA

12 czerwca br. EFSA opublikował nową opinię dot. górnego tolerowanego poziomu żelaza.

Ustalono, że ogólnoustrojowe przeciążenie żelazem prowadzi do toksyczności narządowej, ale nie udało się ustalić UL.

Jedynym wskaźnikiem, dla którego można było ustalić reakcję na dawkę, były czarne stolce, które odzwierciedlają obecność dużych ilości niewchłoniętego żelaza w jelitach.

Na podstawie interwencji, podczas których nie występowały czarne stolce przy dodatkowym spożyciu żelaza w wysokości 20–25 mg/dzień (dodanym do podstawowego spożycia wynoszącego 15 mg/dzień), ustalono bezpieczny poziom spożycia żelaza wynoszący 40 mg/dzień dla osób dorosłych.

Podkreślono, że stosowanie bezpiecznego poziomu spożycia jest bardziej ograniczone niż UL, ponieważ nie jest określony poziom spożycia, przy którym ryzyko wystąpienia działań niepożądanych zaczyna wzrastać.

Wskazano również, że bezpieczny poziom nie ma zastosowania do osób, które przyjmują żelazo pod nadzorem lekarza z powodu wskazań medycznych.

Pytania?

Oferujemy usługi doradztwa oraz pomoc przy wdrażaniu produktów i szkoleniach.

Napisz do nas jeżeli masz pytania. 

Przykładowe tematy doradztwa

 • zakwalifikowanie produktu do odpowiedniej kategorii
 • ocena możliwości zastosowania wybranego składnika
 • weryfikacja składu produktu – jakościowego i dawek pod kątem obowiązujących przepisów i wytycznych
 • sprawdzenie zgodności oznakowania lub materiału marketingowego
 • opracowanie wytycznych nt. wymagań prawnych i procedur obowiązujących w innych krajach UE lub krajach trzecich
 • poprawienie specyfikacji składnika, produktu, dokumentacji opakowania
 • przygotowanie informacji obowiązkowych i dobrowolnych na etykietę/stronę internetową
 • tłumaczenie treści opakowań i dokumentów z i na j. polski oraz rynki innych krajów
 • przygotowanie projektu graficznego opakowania, ulotki
 • powiadomienie odpowiedniego urzędu o wprowadzeniu produktu na rynek
 • zgłoszenie kosmetyku do systemu CPNP
 • przygotowanie wniosku do KE o zezwolenie na stosowanie nowego składnika żywności, substancji dodatkowej lub oświadczenia zdrowotnego
 • przygotowanie odwołania od decyzji administracyjnych organów kontrolnych oraz skarg i wniosków w postępowaniu sądowo-administracyjnym
 • przeszkolenie działu w firmie lub przygotowanie pracownika do nowych obowiązków np. związanych z wprowadzaniem produktów na rynek