O nas

Co robimy w Foodie?

Pomagamy

Odpowiadając na potrzeby naszych Klientów przede wszystkim pomagamy projektować nowe produkty, odpowiednio je kwalifikować, a także etykietować i reklamować.

Doświadczenie w realizacji różnych projektów doradczych pozwala proponować najlepsze rozwiązania w aspekcie obowiązujących przepisów prawnych, a także projektowanych zmian regulacyjnych. Dzięki współpracy z ekspertami naukowymi ds. bezpieczeństwa żywności oraz organami kontrolnymi możemy zapewnić kompleksowość świadczonych porad.

Ważnym elementem działalności Foodie jest:

Edukacja

Nasi doradcy biorą udział w różnych spotkaniach branżowych, współpracują z organizacjami zrzeszającymi producentów, występują na konferencjach oraz publikują w specjalistycznych czasopismach krajowych i zagranicznych. Przygotowują też cotygodniowe informacje na temat bieżącej sytuacji, które rozsyłane są do subskrybentów Newslettera Foodie.

Z naszymi klientami mamy wiele

Osiągnięć

Po kilkunastu latach działalności Foodie:

 • mamy na koncie tysiące opinii i poprawionych etykiet,
 • zorganizowanych kilkaset szkoleń otwartych i zamkniętych,
 • setki notyfikowanych do GIS produktów,
 • możemy poszczycić się bezprecedensowym w Polsce sukcesem w procedurach autoryzacji nowego składnika żywności oraz substancji dodatkowych,
 • jako pierwsi w Polsce skutecznie i kompleksowo przygotowaliśmy i przeprowadziliśmy od strony merytorycznej oraz administracyjnej aplikację o zezwolenie na dopuszczenie novel food ingredient oraz dodatków technologicznych.
W Foodie pracujemy na Twój

Sukces

Współpracujemy z ekspertami z różnych dziedzin nauki oraz organami kontrolnym i jednostkami badawczo-rozwojowymi, dzięki czemu fachowo rozwiązujemy skomplikowane i specjalistyczne sprawy.

Oferujemy kompleksowe opinie – od oceny składników i kwalifikacji produktu, przez weryfikację oznakowania i reklamy, do udziału w postępowaniach administracyjnych przed organami krajowymi i UE.

Współpracujemy z doświadczonymi tłumaczami, dzięki temu pomagamy przygotować oznakowanie produktów przeznaczonych na rynki UE i krajów trzecich oraz dokonać notyfikacji produktów na tych rynkach.

Możemy poszczycić się sukcesami w zakresie uzyskania zezwoleń na stosowanie nowego składnika żywności i substancji dodatkowych w UE.

Poznaj naszych

Specjalistów

Doradcy Foodie posiadają odpowiednie, wszechstronne kwalifikacje i kompetencje zawodowe oraz ponad dwudziestoletnią praktykę w doradztwie dla sektora spożywczego i farmaceutycznego.

Grażyna

mgr inż. Grażyna Osęka

Wspólniczka | Założycielka Foodie

Technolog żywności i prawnik. Doradca z blisko 20-letnim doświadczeniem w zakresie prawa żywnościowego.

Współpracuje z branżą spożywczą i farmaceutyczną, w szczególności w zakresie kwalifikacji produktu, wprowadzania do obrotu, a także znakowania, prezentacji i reklamy. Prowadzi projekty doradcze dot. zagadnień związanych z produktami z pogranicza (borderline) oraz nową żywnością, a także oświadczeń żywieniowych i zdrowotnych.

Ekspert zewnętrzny Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych – przed kilkoma laty członek Zespołu doradczego ds. Suplementów Diety. Ekspertka Rady eksperckiej Krajowej Rady Suplementów i Odżywek. Prelegentka na licznych konferencjach i szkoleniach.

Posiada doświadczenie w administracji publicznej- w Głównym Inspektoracie Sanitarnym zajmowała się suplementami diety i nowymi składnikami żywności.

Absolwentka Wydziału Technologii Żywności Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. W 2021 r. obroniła rozprawę magisterską na temat: „Zagadnienia administracyjnoprawne dotyczące suplementów diety”, przygotowaną na wydziale prawa Europejskiej Wyższej Szkoły Prawa i Administracji w Warszawie. Doktorantka w Instytucie Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk.

mgr inż. Iwona Kowalczyk-Andrzejewska

Wspólniczka | Założycielka Foodie

Doradca, dietetyk, absolwentka Wydziału Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, członek Polskiego Towarzystwa Dietetyki, prelegent na wielu krajowych konferencjach oraz trener na szkoleniach zamkniętych i otwartych.

Od ponad 20 lat specjalizuje się w temacie żywności, szczególnie w problematyce suplementów diety, produktów specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz żywności funkcjonalnej. Doświadczenie zawodowe zdobyła pracując w Instytucie Żywności i Żywienia, w Krajowym Punkcie Kontaktowym oraz w Głównym Inspektoracie Sanitarnym pełniąc funkcję koordynatora „Wydziału ds. RASFF, nowej żywności, suplementów diety i środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego”. Ekspertka w Radzie Eksperckiej Krajowej Rady Suplementów i Odżywek. Uczestniczyła w pracach nad tworzeniem i nowelizacją aktów prawnych związanych z bezpieczeństwem żywności.

W Foodie prowadzi projekty doradcze związane z bezpieczeństwem żywności – oceną składników i ich dawek, oraz jakością surowców i produktów finalnych. Opiniuje również zgodność opakowań i materiałów marketingowych z przepisami. Pomaga przedsiębiorcom z Polski i z zagranicy wprowadzić produkty do obrotu.

mgr inż. Marta Zawadka

Doradca | Koordynatorka projektów zagranicznych

Odpowiada za projekty dotyczące wprowadzania produktów na rynki zagraniczne, obejmujących prawidłowe oznakowanie i profesjonalne tłumaczenia na języki urzędowe oraz uczestniczy w przygotowywaniu analiz prawnych.

Wcześniej pracowała w Związku Producentów Cukru w Polsce,
gdzie m.in. zajmowała się zagadnieniami prawa żywnościowego i jakości produktu, w tym w ramach współpracy z Europejskim Związkiem Producentów Cukru.

Absolwentka kierunku Lingwistyka Stosowana na Uniwersytecie Warszawskim, studiów podyplomowych Systemy Zarządzania Bezpieczeństwem i Jakością Żywności w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie oraz studiów inżynierskich na kierunku Żywienie Człowieka i Ocena Żywności SGGW.

Katarzyna Jabłońska

Doradca

Specjalista prawa żywnościowego oraz znakowania środków spożywczych z wieloletnim
doświadczeniem w branży suplementów diety oraz kosmetyków. Kierowała działem wdrożeń i rozwoju w firmie będącej jednym z liderów rynku suplementów diety dla sportowców.

W Foodie zajmuje się oceną składników i ich dawek, z szczególnym uwzględnieniem bezpieczeństwa składników botanicznych. Wspiera również klientów w zakresie interpretacji prawa żywnościowego, przygotowuje opinie oraz weryfikuje treści etykiet, materiałów reklamowych i specyfikacje surowców.

Absolwentka kierunku Biologia na Uniwersytecie Gdańskim, studiów podyplomowych „Chemia kosmetyczna” na Wydziale Chemicznym Politechniki Warszawskiej oraz studiów podyplomowych „Marketing Nowoczesny” na Wyższej Szkole Bankowej w Gdańsku.

Damian Hryciuk

Projektant materiałów graficznych i rozwiązań on-line

Jest technikiem organizacji reklamy w specjalizacji składu do druku, dlatego  przygotowuje materiały promocyjne oraz  reklamowe do druku i sieci. 

Zajmuje się projektowaniem tożsamości wizualnej firm, elementów wspierających identyfikację wizualną oraz materiałów potrzebnych do promocji firmy lub produktu (np. bannery, ulotki, etykiety, opakowania). Projektuje i wdraża również strony internetowe. 

Dołącz do grona naszych

Klientów

Pracujemy z klientami korporacyjnymi, oraz indywidualnymi, producentami kontraktowymi i początkującymi dystrybutorami.  

Naszym klientom oferujemy doradztwo w ramach umowy abonamentowej, lub stałej umowy o współpracy, a także indywidualne projekty i konsultacje. Przygotowujemy opinie merytoryczne oraz zalecenia i interpretacje obowiązujących regulacji prawnych i wytycznych oraz praktyk stosowanych przez organy kontrolne.

Przykładowe tematy doradztwa

 • zakwalifikowanie produktu do odpowiedniej kategorii
 • ocena możliwości zastosowania wybranego składnika
 • weryfikacja składu produktu – jakościowego i dawek pod kątem obowiązujących przepisów i wytycznych
 • sprawdzenie zgodności oznakowania lub materiału marketingowego
 • opracowanie wytycznych nt. wymagań prawnych i procedur obowiązujących w innych krajach UE lub krajach trzecich
 • poprawienie specyfikacji składnika, produktu, dokumentacji opakowania
 • przygotowanie informacji obowiązkowych i dobrowolnych na etykietę/stronę internetową
 • tłumaczenie treści opakowań i dokumentów z i na j. polski oraz rynki innych krajów
 • przygotowanie projektu graficznego opakowania, ulotki
 • powiadomienie odpowiedniego urzędu o wprowadzeniu produktu na rynek
 • zgłoszenie kosmetyku do systemu CPNP
 • przygotowanie wniosku do KE o zezwolenie na stosowanie nowego składnika żywności, substancji dodatkowej lub oświadczenia zdrowotnego
 • przygotowanie odwołania od decyzji administracyjnych organów kontrolnych oraz skarg i wniosków w postępowaniu sądowo-administracyjnym
 • przeszkolenie działu w firmie lub przygotowanie pracownika do nowych obowiązków np. związanych z wprowadzaniem produktów na rynek