Aktualności

RAPORT DOTYCZĄCY OCENY SKŁADNIKÓW SUPLEMENTÓW DIETY

Aż 13 substancji, których stosowanie w żywności i suplementach diety nie zostało dotychczas zharmonizowane na terenie UE, zostało uznanych za stwarzające niebezpieczeństwo dla konsumentów a ich dawki przyjmowane w żywności i w suplementach diety za znacząco przekraczające normalne spożycie w zróżnicowanej i zbilansowanej diecie.

To wnioski z pierwszego raportu grupy roboczej ds. suplementów diety powołanej przez nieformalny komitet ds. bezpieczeństwa żywności tzw. HoA (Heads of Food Safety Agencies), który ukazał się 6 czerwca br.

Celem grupy, w której skład wchodzi 26 przedstawicieli państw europejskich, było zidentyfikowanie substancji w żywności lub w suplementach diety, które mogą powodować niekorzystne skutki dla zdrowia i dlatego ich stosowanie powinno zostać zakazane lub ograniczone. Do oceny ryzyka wytypowanych zostało przez krajowe urzędy ds. bezpieczeństwa żywności w sumie 117 substancji.

Po przeprowadzonych analizach 65 substancji zostało uznanych za nową żywność, która z definicji nie powinna zostać wprowadzona na rynek bez uzyskania stosownego pozwolenia, dlatego podlegają one przepisom Rozporządzenia 2017/24702 w sprawie nowej żywności. W związku z tym nadano im niski priorytet a ich lista zostanie poddana dalszym badaniom.

Natomiast pozostałe 49 substancji z listy zdaniem ekspertów grupy nie mają statusu nowej żywności, ani nie są nową żywnością.

Wśród nich znalazło się aż 13 substancji, którym nadano priorytet na podstawie ich potencjalnego ryzyka dla konsumentów. W opinii HoA, Komisja Europejska powinna zwrócić się do EFSA o ocenę tych 13 substancji zgodnie z procedurą określoną w art. 8 rozporządzenia (WE) 1925/2006. Są to m.in:

 • kurkumina w preparatach Curcuma spp.,
 • dziurawiec (Hypericum perforatum),
 • maca (Lepidium meyenii),
 • ashwagandha (Withania somnifera)

W raporcie wymieniono również kolejnych 20 substancji, które budzą obawy ze względu na ich charakterystykę zagrożenia i które (mogą) przekraczać normalne spożycie w ramach zrównoważonej i zróżnicowanej diety. Jednak aby przeprowadzić ocenę ryzyka tych substancji, potrzeba więcej informacji na temat narażenia.

Pozostałe substancje albo znajdują się już w załączniku III do rozporządzenia 1925/2006 (np. monakoliny ze sfermentowanego czerwonego ryżu) lub są w trakcie procesu oceny (np. Garcinia cambogia).

Pełen raport dostępny jest pod linkiem:

https://www.bvl.bund.de/SharedDocs/Downloads/01_Lebensmittel/Internationales/Report_HoA_WG_FS-de.pdf?__blob=publicationFile&v=8

Pytania?

Oferujemy usługi doradztwa oraz pomoc przy wdrażaniu produktów i szkoleniach.

Napisz do nas jeżeli masz pytania. 

Przykładowe tematy doradztwa

 • zakwalifikowanie produktu do odpowiedniej kategorii
 • ocena możliwości zastosowania wybranego składnika
 • weryfikacja składu produktu – jakościowego i dawek pod kątem obowiązujących przepisów i wytycznych
 • sprawdzenie zgodności oznakowania lub materiału marketingowego
 • opracowanie wytycznych nt. wymagań prawnych i procedur obowiązujących w innych krajach UE lub krajach trzecich
 • poprawienie specyfikacji składnika, produktu, dokumentacji opakowania
 • przygotowanie informacji obowiązkowych i dobrowolnych na etykietę/stronę internetową
 • tłumaczenie treści opakowań i dokumentów z i na j. polski oraz rynki innych krajów
 • przygotowanie projektu graficznego opakowania, ulotki
 • powiadomienie odpowiedniego urzędu o wprowadzeniu produktu na rynek
 • zgłoszenie kosmetyku do systemu CPNP
 • przygotowanie wniosku do KE o zezwolenie na stosowanie nowego składnika żywności, substancji dodatkowej lub oświadczenia zdrowotnego
 • przygotowanie odwołania od decyzji administracyjnych organów kontrolnych oraz skarg i wniosków w postępowaniu sądowo-administracyjnym
 • przeszkolenie działu w firmie lub przygotowanie pracownika do nowych obowiązków np. związanych z wprowadzaniem produktów na rynek