Aktualności

Roślinne suplementy diety – wymagane ostrzeżenia

Brak jednoznacznych, ogólnie dostępnych krajowych wytycznych nt. roślinnych substancji dozwolonych do stosowania w suplementach diety, sprawia że ich stosowanie jest niejednokrotnie dużym wyzwaniem. Często, dopiero otrzymując odpowiedź na powiadomienie, producent dowiaduje się, że powinien umieścić pewne ostrzeżenia na opakowaniu.

Gdzie sprawdzić, które ostrzeżenia są niezbędne, aby właściwie poinformować  konsumenta a jednocześnie nie straszyć go długą listą przeciwwskazań?

Oceniając surowiec można posiłkować się wytycznymi i listami dozwolonych lub zakazanych składników, obowiązującymi w innych krajach oraz danymi z monografii leczniczych. Informacje zawarte w monografiach leczniczych należy analizować z rozwagą, gdyż dotyczą one dawek leczniczych i ryzyko niepożądanej reakcji nie zawsze będzie dotyczyło dawki w suplemencie diety.

Taka analiza wymaga szerokiej wiedzy z zakresu medycyny, fitoterapii oraz toksykologii.

W trosce o zdrowie konsumentów spożywających roślinne suplementy diety, w kwietniu br. Francuska Agencja ds. Żywności, Środowiska oraz Bezpieczeństwa i Higieny Pracy (ANSES) opublikowała dokument pt.: Ocena zasadności stosowania ostrzeżeń i zaleceń zawartych w monografiach roślin leczniczych EMA w odniesieniu do suplementów diety zawierających te same rośliny oraz narzędzie (w postaci tabeli) dla pracowników służb zdrowia, dotyczące 118 składników botanicznych stosowanych w suplementach diety.

Tabela umożliwia szybkie sprawdzenie:

 • przeciwwskazań
 • interakcji z lekami
 • wyłączenia lub ograniczenia stosowania u grup wrażliwych takich jak kobiety w ciąży, karmiące piersią oraz dzieci.

Agencja zwraca uwagę, że spożywanie ziołowych suplementów diety może mieć skutki uboczne dla niektórych osób a producenci powinni określać ograniczenia związane z obecnością substancji botanicznych na opakowaniach produktu.

Przykładowo, należy dodać odpowiednie ostrzeżenie w przypadku zastosowania preparatów z pokrzywy – aby nie spożywać produktu w przypadku niewydolności serca lub nerek.

Z jakich jeszcze innych wytycznych czy list warto korzystać opracowując skład oraz treść etykiet suplementów diety i środków specjalnego przeznaczenia żywieniowego? W jaki sposób korzystać z tych danych?

O tym powiemy Państwu na spotkaniu LIVE Q&A Zapytaj Eksperta już 2 października: Suplementy diety i FSMP- dozwolone i zakazane składniki czynne:

https://www.foodie.pl/skladniki/

Serdecznie Zapraszamy!

Pytania?

Oferujemy usługi doradztwa oraz pomoc przy wdrażaniu produktów i szkoleniach.

Napisz do nas jeżeli masz pytania. 

Przykładowe tematy doradztwa

 • zakwalifikowanie produktu do odpowiedniej kategorii
 • ocena możliwości zastosowania wybranego składnika
 • weryfikacja składu produktu – jakościowego i dawek pod kątem obowiązujących przepisów i wytycznych
 • sprawdzenie zgodności oznakowania lub materiału marketingowego
 • opracowanie wytycznych nt. wymagań prawnych i procedur obowiązujących w innych krajach UE lub krajach trzecich
 • poprawienie specyfikacji składnika, produktu, dokumentacji opakowania
 • przygotowanie informacji obowiązkowych i dobrowolnych na etykietę/stronę internetową
 • tłumaczenie treści opakowań i dokumentów z i na j. polski oraz rynki innych krajów
 • przygotowanie projektu graficznego opakowania, ulotki
 • powiadomienie odpowiedniego urzędu o wprowadzeniu produktu na rynek
 • zgłoszenie kosmetyku do systemu CPNP
 • przygotowanie wniosku do KE o zezwolenie na stosowanie nowego składnika żywności, substancji dodatkowej lub oświadczenia zdrowotnego
 • przygotowanie odwołania od decyzji administracyjnych organów kontrolnych oraz skarg i wniosków w postępowaniu sądowo-administracyjnym
 • przeszkolenie działu w firmie lub przygotowanie pracownika do nowych obowiązków np. związanych z wprowadzaniem produktów na rynek