Szkolenia

Szkolenia Foodie

Nasza oferta szkoleniowa obejmuje bieżące zmiany przepisów prawa polskiego i wspólnotowego, aktualne stanowiska urzędów oraz jednostek naukowych. Szkolenia prowadzone są w małych grupach. Każde składa się z części merytorycznej i praktycznej, w której na konkretnych przykładach omawiane są zagadnienia. Na bieżąco udzielamy odpowiedzi na pytania uczestników.

 • zapraszamy ekspertów zewnętrznych w wielu różnych dziedzinach. Współpracujemy też z organami kontrolnymi i jednostkami naukowymi oraz ekspertami zewnętrznymi
 • fachowa wiedza naszych doradców i dodatkowe wsparcie ekspertów zewnętrznych gwarantuje uczestnikom kompleksowe i profesjonalne podejście
Live Foodie | Nagranie on-line
nagranie on-line
nagranie on-line
nagranie on-line​
nagranie on-line

Szkolenia otwarte

Prowadzimy szkolenia w zakresie:

 • żywności – naszą specjalizacją są produkty specyficzne czyli suplementy diety, żywność specjalnego przeznaczenia medycznego, produkty wzbogacane
 • kosmetyków
 • materiałów i wyrobów do kontaktu z żywnością

Planowane szkolenia otwarte

Konferencja jubileuszowa Foodie | 17 maj 2023
Live Foodie | 27 luty 2023
Już niedługo nowe szkolenia.

Szkolenia zamknięte

Przygotowujemy je na indywidualne zamówienie klienta, więc pozwalają przeszkolić cały Zespół lub dział i wspólnie omówić bieżące zagadnienia. 

Tematyka szkoleń zamkniętych jest dopasowywana do potrzeb klienta i jego zespołu lub pracownika, w dowolnym obszarze prawa – bezpieczeństwa, kwalifikacji, oznakowania, wprowadzenia na rynek polski i inne rynki, w tym e-commerce.

Wdrożenie pracownika

Poziom szkolenia:
 • podstawowy – dla nowych pracowników w firmie lub w dziale, mający na celu zapoznanie z podstawowymi wymaganiami prawnymi i otoczeniem prawnym – uczestnik otrzymuje listę niezbędnych aktów prawnych i wytycznych oraz linki do źródeł informacji i wytyczne do postępowania w typowych sytuacjach; 
  Umiejętności:
  zastosowanie najważniejszych przepisów i procedur w typowych sytuacjach postępowania z produktem oraz wykonywania obowiązków pracownika danej organizacji.

 • zaawansowany – uzupełnienie i ugruntowanie wiedzy
  Umiejętności
  : stosowanie przepisów i wytycznych w praktyce – identyfikacja i ocena problemu, interpretacja norm prawnych i stosowanych praktyk administracyjnych

 • studium przypadku – szkolenie specjalne poświęcone wybranemu zagadnieniu na przykładzie własnego produktu lub wybranego z rynku

Zapytaj o szkolenie zamknięte lub wdrożenie pracownika

Jak możemy

Pomóc?

Oferujemy usługi doradztwa oraz pomoc przy wdrożeniu produktów i szkolenia.

Spotkaj się z nami lub dowiedz się więcej jak pomagamy przy wdrożeniu produktów na rynek oraz o naszych szkoleniach.