Szkolenia – Foodie

Szkolenia

Szkolenia Foodie

Nasza oferta szkoleniowa obejmuje bieżące zmiany przepisów prawa polskiego i wspólnotowego, aktualne stanowiska urzędów oraz jednostek naukowych. Szkolenia prowadzone są w małych grupach. Każde składa się z części merytorycznej i praktycznej, w której na konkretnych przykładach omawiane są zagadnienia. Na bieżąco udzielamy odpowiedzi na pytania uczestników.

 • zapraszamy ekspertów zewnętrznych w wielu różnych dziedzinach. Współpracujemy też z organami kontrolnymi i jednostkami naukowymi oraz ekspertami zewnętrznymi
 • fachowa wiedza naszych doradców i dodatkowe wsparcie ekspertów zewnętrznych gwarantuje uczestnikom kompleksowe i profesjonalne podejście

Prowadzimy szkolenia w zakresie:

 • żywności – naszą specjalizacją są produkty specyficzne czyli suplementy diety, żywność specjalnego przeznaczenia medycznego, produkty wzbogacane
 • kosmetyków
 • materiałów i wyrobów do kontaktu z żywnością

Szkolenia otwarte on-line

LIVE FOODIE: Zapytaj Eksperta

Zapytaj Eksperta: Q&A | 2 października 2023

Suplementy i FSMP - dozwolone i zakazane składniki czynne

Zapytaj Eksperta: Q&A | 23 października 2023

Wprowadzanie produktów na wybrane rynki unijne – procedury i wymagania

Zapytaj Eksperta: Q&A | 6 listopada 2023

Novel food- ustalanie statusu i warunki stosowania

Zapytaj Eksperta: Q&A | 27 listopada 2023

Sprzedaż w Internecie, reklama w social-media

Kup wideo-prezentację ze szkoleń

nagranie on-line
nagranie on-line
nagranie on-line
nagranie on-line​
Live Foodie | Nagranie on-line

Szkolenia zamknięte

Przygotowujemy je na indywidualne zamówienie klienta, więc pozwalają przeszkolić cały Zespół lub dział i wspólnie omówić bieżące zagadnienia. 

Tematyka szkoleń zamkniętych jest dopasowywana do potrzeb klienta i jego zespołu lub pracownika, w dowolnym obszarze prawa – bezpieczeństwa, kwalifikacji, oznakowania, wprowadzenia na rynek polski i inne rynki, w tym e-commerce.

Wdrożenie pracownika

Poziom szkolenia:
 • podstawowy – dla nowych pracowników w firmie lub w dziale, mający na celu zapoznanie z podstawowymi wymaganiami prawnymi i otoczeniem prawnym – uczestnik otrzymuje listę niezbędnych aktów prawnych i wytycznych oraz linki do źródeł informacji i wytyczne do postępowania w typowych sytuacjach; 
  Umiejętności:
  zastosowanie najważniejszych przepisów i procedur w typowych sytuacjach postępowania z produktem oraz wykonywania obowiązków pracownika danej organizacji.

 • zaawansowany – uzupełnienie i ugruntowanie wiedzy
  Umiejętności
  : stosowanie przepisów i wytycznych w praktyce – identyfikacja i ocena problemu, interpretacja norm prawnych i stosowanych praktyk administracyjnych

 • studium przypadku – szkolenie specjalne poświęcone wybranemu zagadnieniu na przykładzie własnego produktu lub wybranego z rynku

Zapytaj o szkolenie zamknięte lub wdrożenie pracownika

Jak możemy

Pomóc?

Oferujemy usługi doradztwa oraz pomoc przy wdrożeniu produktów i szkolenia.

Spotkaj się z nami lub dowiedz się więcej jak pomagamy przy wdrożeniu produktów na rynek oraz o naszych szkoleniach.

Przykładowe tematy doradztwa

 • zakwalifikowanie produktu do odpowiedniej kategorii
 • ocena możliwości zastosowania wybranego składnika
 • weryfikacja składu produktu – jakościowego i dawek pod kątem obowiązujących przepisów i wytycznych
 • sprawdzenie zgodności oznakowania lub materiału marketingowego
 • opracowanie wytycznych nt. wymagań prawnych i procedur obowiązujących w innych krajach UE lub krajach trzecich
 • poprawienie specyfikacji składnika, produktu, dokumentacji opakowania
 • przygotowanie informacji obowiązkowych i dobrowolnych na etykietę/stronę internetową
 • tłumaczenie treści opakowań i dokumentów z i na j. polski oraz rynki innych krajów
 • przygotowanie projektu graficznego opakowania, ulotki
 • powiadomienie odpowiedniego urzędu o wprowadzeniu produktu na rynek
 • zgłoszenie kosmetyku do systemu CPNP
 • przygotowanie wniosku do KE o zezwolenie na stosowanie nowego składnika żywności, substancji dodatkowej lub oświadczenia zdrowotnego
 • przygotowanie odwołania od decyzji administracyjnych organów kontrolnych oraz skarg i wniosków w postępowaniu sądowo-administracyjnym
 • przeszkolenie działu w firmie lub przygotowanie pracownika do nowych obowiązków np. związanych z wprowadzaniem produktów na rynek

Zarezerwuj konsultację

Porozmawiaj z nami o produktach żywnościowych, suplementach lub kosmetykach. Pomożemy na każdym etapie obiegu produktu na rynku. 

niżej wybierz dogodny termin spotkania on-line

podaj temat i wpisz dane do faktury

cena: 400 zł + VAT / 1h