Aktualności

ŻYWNOŚĆ WZBOGACANA CZY SUPLEMENTY DIETY – PROBLEMATYCZNE ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA

5 kwietnia br. wchodzi w życie Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2024 r. w sprawie substancji wzbogacających dodawanych do żywności.

Rozporządzenie utrzymało obowiązek wzbogacania tłuszczów do smarowania (z wyjątkiem tłuszczów mlecznych) w witaminy D i A oraz soli spożywczej w jod.

Dostosowano również wymagania co do minimalnej ilości witamin i minerałów w środkach spożywczych do przepisów rozporządzenia UE nr. 1169/2011, uwzględniając odstępstwo przewidziane dla napojów (7,5% RWS).

Jednak główna zmiana polegała na wprowadzeniu WYKAZU SUBSTANCJI INNYCH NIŻ WITAMINY I SKŁADNIKI MINERALNE ZAKAZANYCH W PRODUKCJI ŚRODKÓW SPOŻYWCZYCH, który powstał w oparciu o uchwały zespołu ds. suplementów. 

Rozporządzenie było szeroko komentowane przez branżę podczas konsultacji publicznych. Wskazywano m.in. na niejednoznaczny zakres regulacji.

Z tytułu i powołanej delegacji z art. 28 ust. 3 ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia wynika, że odnosi się ono do substancji wzbogacających dodawanych do żywności. Natomiast w uzasadnieniu do projektu rozporządzenia wskazano, że wykaz substancji zakazanych w produkcji środków spożywczych dotyczy w szczególności suplementów diety, a regulacja będzie miała zastosowanie przy weryfikacji powiadomień GIS o wprowadzeniu po raz pierwszy do obrotu.

Mimo tego, że w art. 27 ust. 7 ww. ustawy zostało zawarte oddzielne upoważnienie dla Ministra Zdrowia do ustanowienia dodatkowych wymagań dotyczących zawartości w suplementach diety: witamin i składników mineralnych, w tym kryteriów czystości, substancji wykazujących efekt odżywczy lub inny efekt fizjologiczny, w tym maksymalnych i minimalnych poziomów tych substancji.

Nowe rozporządzenie po raz pierwszy wprowadza więc zakaz stosowania niektórych substancji w środkach spożywczych, w tym suplementach diety.

Z drugiej strony ustanowione w nim minimalne i maksymalne poziomy witamin, nie dotyczą suplementów.

Warto również zauważyć, że rozporządzenie obejmuje szerszy zakres składników zakazanych niż przyjęty w rozporządzeniu UE nr 1925/2006. W części A załącznika II unijnej regulacji jako zakazane zostały ujęte kora johimby lekarskiej i preparaty z niej uzyskane. Natomiast w rozporządzeniu MZ wskazano: chlorowodorek johimbiny oraz grupę johimbiny.

Zatem część przepisów tego rozporządzenia stanowi tzw. dyskryminację bierną podmiotów polskich, ponieważ w rozporządzeniu została klauzula wzajemnej uznawalności produktów z innych państw członkowskich.

Należy podkreślić, że ustanowiono jedynie 30-dniowy okres przejściowy dla produktów zawierających substancje zawarte w wykazie substancji zakazanych.

Pytania?

Oferujemy usługi doradztwa oraz pomoc przy wdrażaniu produktów i szkoleniach.

Napisz do nas jeżeli masz pytania. 

Przykładowe tematy doradztwa

 • zakwalifikowanie produktu do odpowiedniej kategorii
 • ocena możliwości zastosowania wybranego składnika
 • weryfikacja składu produktu – jakościowego i dawek pod kątem obowiązujących przepisów i wytycznych
 • sprawdzenie zgodności oznakowania lub materiału marketingowego
 • opracowanie wytycznych nt. wymagań prawnych i procedur obowiązujących w innych krajach UE lub krajach trzecich
 • poprawienie specyfikacji składnika, produktu, dokumentacji opakowania
 • przygotowanie informacji obowiązkowych i dobrowolnych na etykietę/stronę internetową
 • tłumaczenie treści opakowań i dokumentów z i na j. polski oraz rynki innych krajów
 • przygotowanie projektu graficznego opakowania, ulotki
 • powiadomienie odpowiedniego urzędu o wprowadzeniu produktu na rynek
 • zgłoszenie kosmetyku do systemu CPNP
 • przygotowanie wniosku do KE o zezwolenie na stosowanie nowego składnika żywności, substancji dodatkowej lub oświadczenia zdrowotnego
 • przygotowanie odwołania od decyzji administracyjnych organów kontrolnych oraz skarg i wniosków w postępowaniu sądowo-administracyjnym
 • przeszkolenie działu w firmie lub przygotowanie pracownika do nowych obowiązków np. związanych z wprowadzaniem produktów na rynek