Polityka Cookies

I. Informacje ogólne

Niniejsza Polityka cookies jest skierowana do użytkowników strony internetowej i określa rodzaj,
zakres, sposoby korzystania z cookies oraz prawa i obowiązki użytkownika.

Dotyczy przeglądania zawartości strony: www.foodie.pl 

Administratorem danych osobowych jest: FOODIE SP. Z O.O. SP. K., ul. Hoża 39 lok. 8, 00-681
Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego
przez Sąd Rejonowy w Warszawie pod numerem KRS 0000573443, posiadająca numer identyfikacji
podatkowej NIP: 1231147198 oraz numer statystyczny REGON: 14140152800000, dalej określana
„Spółką” lub „Foodie”.

Z administratorem danych można kontaktować się pod numerem tel: (+48) 22 110 34 24 lub adresem
e-mail: foodie@foodie.pl

II. Zbierane informacje

  1. Podczas korzystania przez użytkownika ze strony internetowej automatycznie zbierane są dane dotyczące użytkownika. Do tych danych zalicza się: adres IP, nazwa domeny, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego. Dane te mogą być zbierane przez pliki cookies (tzw. ciasteczka) oraz mogą być zapisywane w logach serwera.
  2. Pliki cookies, o których mowa w pkt. 1, to pliki wysyłane do komputera lub innego urządzenia użytkownika podczas przeglądania Strony Internetowej. Pliki cookie zapamiętują preferencje użytkownika co umożliwia podnoszenie jakości świadczonych usług, poprawianie wyników wyszukiwania i trafności wyświetlanych informacji oraz śledzenie preferencji użytkownika. Użytkownik może zrezygnować z cookies wybierając odpowiednie ustawienia w używanej przez siebie przeglądarce stron www.
  3. Zgodę na przechowywanie lub uzyskiwanie dostępu do cookies przez Usługodawcę na Twoim urządzeniu użytkownik wyraża za pomocą ustawień przeglądarki zainstalowanej na urządzeniu użytkownika. Jeśli chcesz usunąć istniejące pliki cookie z urządzenia, możesz zrobić to korzystając z opcji Twojej przeglądarki.
  4. Usługodawca korzysta z rodzajów cookies wymienionych poniżej (chyba, że wskazano inaczej)

   I. Niezbędne pliki cookies – pliki mające kluczowe znaczenie, umożliwiające użytkownikom poruszanie się po Stronie Internetowej i korzystanie z jej funkcji, takich jak dostęp do bezpiecznych obszarów na Stronie Internetowej. Bez tych cookies Strona Internetowa, z której korzysta użytkownik może nie wyświetlać się poprawnie. Są to pliki cookies zarejestrowanych użytkowników – niepowtarzalne identyfikatory nadawane każdemu użytkownikowi, używane do ich rozpoznawania w czasie odwiedzin na Stronie Internetowej oraz powrotu do witryny.

   II. Wydajnościowe cookies – zbierające informacje o tym, w jaki sposób użytkownicy korzystają ze Strony Internetowej, które części Strony Internetowej odwiedzają najczęściej, oraz czy otrzymują komunikaty o błędach ze stron internetowych. Dane zbierane przez te pliki cookies są anonimowe i służą wyłącznie poprawie funkcjonowania Strony Internetowej.

   III. Funkcjonalne pliki cookies – rejestrujące wybory dokonywane przez użytkowników (takich jak nazwa użytkownika, język lub region, w którym użytkownicy przebywają). Pliki te mogą być również wykorzystywane do zapamiętywania zmian, których dokonał użytkownik, np. zmian rozmiaru i czcionki tekstu i innych części Strony Internetowej, które można edytować. Informacje zebrane przez pliki cookies Usługodawca może wykorzystywać w celu identyfikacji zachowań użytkowników i udostępniania treści).

  5. Google Analytics, o którym mowa w pkt. 1, to system analityki internetowej dający wgląd w ruch Strony Internetowej stosowany w celu prowadzenia działań marketingowych.

IV. Kontakt

Wszelkie dodatkowe pytania oraz informacje związane z niniejszą Polityką cookies prosimy kierować
na adres e-mail: foodie@foodie.pl

V. Postanowienia końcowe

Administrator danych jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo przekazanych danych osobowych oraz
przetwarzanie ich zgodnie z przepisami prawa, a w szczególności z w sprawie poszanowania życia
prywatnego oraz ochrony danych osobowych w łączności elektronicznej i uchylające dyrektywę
2002/58/WE (rozporządzenie w sprawie prywatności i łączności elektronicznej), oraz Rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, oraz przepisami je wdrażającymi (w szczególności
zawartymi m.in. w prawie pracy, czy ustawie o rachunkowości).

Jak możemy

Pomóc?

Oferujemy usługi doradztwa oraz pomoc przy wdrożeniu produktów i szkolenia.

Napisz do nas lub dowiedz się więcej jak pomagamy przy wdrożeniu produktu na rynek oraz o naszych szkoleniach.