Wdrożenie produktu – Foodie

Wdrożenie produktu na rynek

Kwalifikacja

To jeden z kluczowych etapów wpływających na pozostałe kwestie związane ze składem, bezpieczeństwem produktu, jego znakowaniem czy sposobem reklamowania. Dlatego ważne jest, aby na wstępie dokonać właściwej kwalifikacji.

Przygotowujemy:
 • analizy składu i przeznaczenia produktu 
 • uzasadnienia prawne i naukowe przyjętej kwalifikacji
 • propozycje dostosowania składu i oznakowania

Etykietowanie

To wszystkie informacje na etykiecie dołączonej do produktu, na opakowaniu i ulotce. Większość z tych danych jest obowiązkowa i musi być przedstawiona w odpowiedniej formie, a nawet miejscu. W zależności od rodzaju produktu, jego składu i przeznaczenia zestaw tych informacji będzie się różnił.

Przygotowujemy:
 • treść obowiązkową oraz dobrowolną oznakowania
 • weryfikacje przesłanych tekstów lub gotowych opakowań pod kątem wymagań prawnych wraz z propozycją niezbędnych zmian

Wprowadzenie na rynek

Gdy produkt jest gotowy, zapakowany i oznakowany można wprowadzać go do obrotu, ale w niektórych przypadkach niezbędne będzie jeszcze dokonanie formalności, jak np. rejestracja w sanepidzie czy zgłoszenie produktu do GIS albo do Komisji Europejskiej.

Przygotowujemy:
 • wnioski o wpis do rejestru i zatwierdzenie zakładu przez PPIS
 • notyfikacje suplementów i żywności specjalnego przeznaczenia medycznego oraz produktów wzbogacanych w systemie ESP GIS
 • notyfikacje kosmetyków w bazie CPNP

Promocja

Promocja i reklama oraz każda informacja przekazana konsumentowi nawet w formie ustnej, rządzą się tymi samymi zasadami generalnymi co oznakowanie– muszą być prawdziwe, zrozumiałe i nie mogą wprowadzać w błąd.

Istnieją poza tym dodatkowe reguły stosowania niektórych oznaczeń szczegółowych np. stosowania oświadczeń żywieniowych i zdrowotnych, wskazywania, że produkt jest wegański, ekologiczny, bez GMO. Są one najbardziej sugestywnym nośnikiem informacji o produkcie. Każda dodatkowa informacja to jednak większe ryzyko prawne. Warto je sprawdzić na etapie projektowania.

Przygotowujemy:
 • treści materiałów odpowiadających wymaganiom
 • poprawki tekstów opracowanych przez agencję reklamową
 • udzielamy porad studiu graficznemu i agencji 
 • weryfikację treści na media społecznościowe (np. Instragram, FB)

Projektowanie graficzne

Każdy produkt posiada opakowanie lub etykietę. Często są potrzebne również inne materiały takie jak ulotki, standy, roll-up, czy bannery. Promocję produktu wspiera również strona internetowa przedstawiająca jego zalety i korzyści.

Kompleksowo po ustaleniu prawidłowych treści i oznaczeń oraz ich właściwego rozmieszczenia możemy zająć się zaprojektowaniem materiałów graficznych.

Przygotowujemy projekty:
 • logo produktów lub firm
 • etykiet i opakowań
 • i wdrożenie stron internetowych w oparciu o Word Press
 • innych materiałów na potrzeby promocji i reklamy (ulotki, bannery, standy itp.)

Kontrola

Jeden z bardziej stresujących okresów w firmie, szczególnie gdy bezpieczeństwo albo opakowanie produktu zostanie zakwestionowane i w konsekwencji trzeba wycofać produkt z rynku. Na ten etap mają wpływ wszystkie wcześniej podjęte decyzje dot. produktu, dlatego na początku warto rozważyć wszystkie czynniki i wziąć pod uwagę ryzyka, a nawet zawczasu przygotować odpowiednią argumentację.

Przygotowujemy:
 • strategie postępowania z produktem niezgodnym
 • projekty korespondencji z organami kontrolnymi
 • odwołania od decyzji organów lub skargi do sądu

Bezpieczeństwo

Bezpieczeństwo produktu to kwestia najważniejsza, ponieważ jego zakwestionowanie może prowadzić do najdotkliwszych konsekwencji praktycznych, takich jak wstrzymanie obrotu lub wycofanie, a także nałożenie kar finansowych. Musi być zapewnione w całym okresie obecności produktu w obrocie, od momentu wyprodukowania aż do upływu daty przydatności do spożycia.

Na bezpieczeństwo mają wpływ różne czynniki, zarówno w czasie produkcji jaki i pakowania, transportu a nawet przechowywania. Wydłużony łańcuch dystrybucji i sprzedaży, obejmujący wielu pośredników utrudnia czasem wykrycie zagrożenia i ustalenie podmiotu odpowiedzialnego za niezgodność.

Przygotowujemy:
 • oceny ryzyka zagrożenia
 • instrukcje postępowania i działań naprawczych
 • analizy konsekwencji prawnych dla odpowiedzialnego za produkt
 • przeprowadzamy audyty w zakładzie na zlecenie produkującego i jego klienta
Zarezerwuj

Konsultację on-line

Chcesz wprowadzić na rynek nowy produkt? Nie wiesz czy informacje na etykiecie są prawidłowe? Może chcesz dowiedzieć się co możesz zrobić w trakcie kontroli? 

Umów się na odpłatną konsultację on-line, na której odpowiemy na Twoje pytania i pomożemy rozwiązać problem. Razem ustalimy strategię działania!