Zapytaj Eksperta: Q&A

LIVE FOODIE

27 marca 2023

poniedziałek

godz. 12:00

czas trwania: 60 min

LIVE on-line

sesja Pytania & Odpowiedzi

do ekspertów Foodie

Temat:

Kontrola sanitarna - procedury administracyjne, prawa przedsiębiorcy

Udział

Udział w live to koszt 250 zł (+VAT) dla jednego uczestnika oraz rabat 20% dla następnego z tej samej firmy.

Zapisz się na

Live Foodie

Uzyskaj rabat 20% zapisując kolejnego uczestnika z Twojej firmy.
______________________
Warunki uczestnictwa
- Wypełniony formularz Zgłoszenia Udziału wysłany do Foodie Sp. z o.o. Sp. k. drogą elektroniczną stanowi zawarcie umowy, na podstawie której zostaje wystawiona i przesłana do Nabywcy elektroniczna faktura.
- Nabywca zobowiązuje się do uregulowania wynikających z niniejszej umowy należności przelewem na konto Foodie Sp. z o.o. Sp. k.
- Nabywca zobowiązuje się do wykorzystania przekazanych materiałów wyłącznie do użytku wewnętrznego. Sp. z o.o. Sp. k. Foodie zachowuje prawa autorskie do wszystkich przekazanych narzędzi i technik oraz udostępnia je Nabywcy na zasadach użyczenia.
- Foodie Sp. z o.o. Sp. k. zastrzega sobie prawo odmówienia Zgłaszającemu udziału w Webinarium.