Formularz zapisu na szkolenie

Uzyskaj rabat 10% na szkolenie dla kolejnych uczestników z Twojej firmy.
______________________
Koszt obejmuje:
- prezentacje oraz certyfikat uczestnictwa w wersji elektronicznej,
- 7-dniowy dostęp po webinarium do nagranych prezentacji,
- udzielenie odpowiedzi na zadane pytania do zagadnień omawianych podczas obu webinariów, zgłoszone e-mailowo lub na czacie w trakcie wydarzenia.
Warunki uczestnictwa
- Wypełniony formularz Zgłoszenia Udziału wysłany do Foodie Sp. z o.o. Sp. k. drogą elektroniczną stanowi zawarcie umowy, na podstawie której zostaje wystawiona i przesłana do Nabywcy elektroniczna faktura.
- Nabywca zobowiązuje się do uregulowania wynikających z niniejszej umowy należności przelewem na konto Foodie Sp. z o.o. Sp. k.
- Rezygnacja z udziału w szkoleniu tylko w formie pisemnej, maksymalnie do 30.09.2022 r.
- Nabywca zobowiązuje się do wykorzystania przekazanych materiałów wyłącznie do użytku wewnętrznego. Sp. z o.o. Sp. k. Foodie zachowuje prawa autorskie do wszystkich przekazanych narzędzi i technik oraz udostępnia je Nabywcy na zasadach użyczenia.
- Foodie Sp. z o.o. Sp. k. zastrzega sobie prawo odmówienia Zgłaszającemu udziału w Webinarium.