3 spotkanie WHO/FAO w sprawie alergenów na paczkowanej żywności – Foodie

Aktualności

3 spotkanie WHO/FAO w sprawie alergenów na paczkowanej żywności

Komitet ekspertów potwierdził, że PAL powinien być zarezerwowany tylko dla tych sytuacji, w których nie można uniknąć niezamierzonej obecności alergenów (UAP- unintended allergen presence) i nie powinien być używany w przypadkach złych praktyk zarządzania alergenami lub błędów produkcyjnych podczas wytwarzania żywności.

Aby chronić konsumentów alergików i wzmocnić zaufanie do etykietowania zapobiegawczego o alergenach, komisja ekspertów zaleciła włączenie PAL do ram regulacyjnych, stosowanie jednego i jednoznacznego oświadczenia oraz wspieranie PAL skutecznymi programami informującymi i edukacyjnymi.

Pytania?

Oferujemy usługi doradztwa oraz pomoc przy wdrażaniu produktów i szkoleniach.

Napisz do nas jeżeli masz pytania. 

Przykładowe tematy doradztwa

 • zakwalifikowanie produktu do odpowiedniej kategorii
 • ocena możliwości zastosowania wybranego składnika
 • weryfikacja składu produktu – jakościowego i dawek pod kątem obowiązujących przepisów i wytycznych
 • sprawdzenie zgodności oznakowania lub materiału marketingowego
 • opracowanie wytycznych nt. wymagań prawnych i procedur obowiązujących w innych krajach UE lub krajach trzecich
 • poprawienie specyfikacji składnika, produktu, dokumentacji opakowania
 • przygotowanie informacji obowiązkowych i dobrowolnych na etykietę/stronę internetową
 • tłumaczenie treści opakowań i dokumentów z i na j. polski oraz rynki innych krajów
 • przygotowanie projektu graficznego opakowania, ulotki
 • powiadomienie odpowiedniego urzędu o wprowadzeniu produktu na rynek
 • zgłoszenie kosmetyku do systemu CPNP
 • przygotowanie wniosku do KE o zezwolenie na stosowanie nowego składnika żywności, substancji dodatkowej lub oświadczenia zdrowotnego
 • przygotowanie odwołania od decyzji administracyjnych organów kontrolnych oraz skarg i wniosków w postępowaniu sądowo-administracyjnym
 • przeszkolenie działu w firmie lub przygotowanie pracownika do nowych obowiązków np. związanych z wprowadzaniem produktów na rynek