Nowa opinia EFSA ws chlorku rybozydu w żywności specjalnego przeznaczenia medycznego – Foodie

Aktualności

Nowa opinia EFSA ws chlorku rybozydu w żywności specjalnego przeznaczenia medycznego

EFSA wydała opinie:

– w/s- rozszerzenia stosowania chlorku rybozydu nikotynamidu w żywności specjalnego przeznaczenia medycznego oraz żywności zastępującej całodzienną dietę do kontroli masy ciała. Uznano, że stosowanie tej substancji w ww. kategoriach jest tak bezpieczne jak użycie czystego nikotynamidu. Przy okazji zwrócono jednak uwagę, że w przyszłości może być potrzebna ponowna ocena UL dla nikotynamidu w ogóle, ponieważ dane eksperymentalne wskazują, że spożycie nikotynamidu (lub jego prekursorów) na poziomach, które są znacznie wyższe niż zapotrzebowanie fizjologiczne, może powodować niekorzystne skutki. Link do pełnego tekstu opinii: https://efsa.onlinelibrary.wiley.com/doi/pdf/10.2903/j.efsa.2021.6843  

Pytania?

Oferujemy usługi doradztwa oraz pomoc przy wdrażaniu produktów i szkoleniach.

Napisz do nas jeżeli masz pytania. 

Przykładowe tematy doradztwa

 • zakwalifikowanie produktu do odpowiedniej kategorii
 • ocena możliwości zastosowania wybranego składnika
 • weryfikacja składu produktu – jakościowego i dawek pod kątem obowiązujących przepisów i wytycznych
 • sprawdzenie zgodności oznakowania lub materiału marketingowego
 • opracowanie wytycznych nt. wymagań prawnych i procedur obowiązujących w innych krajach UE lub krajach trzecich
 • poprawienie specyfikacji składnika, produktu, dokumentacji opakowania
 • przygotowanie informacji obowiązkowych i dobrowolnych na etykietę/stronę internetową
 • tłumaczenie treści opakowań i dokumentów z i na j. polski oraz rynki innych krajów
 • przygotowanie projektu graficznego opakowania, ulotki
 • powiadomienie odpowiedniego urzędu o wprowadzeniu produktu na rynek
 • zgłoszenie kosmetyku do systemu CPNP
 • przygotowanie wniosku do KE o zezwolenie na stosowanie nowego składnika żywności, substancji dodatkowej lub oświadczenia zdrowotnego
 • przygotowanie odwołania od decyzji administracyjnych organów kontrolnych oraz skarg i wniosków w postępowaniu sądowo-administracyjnym
 • przeszkolenie działu w firmie lub przygotowanie pracownika do nowych obowiązków np. związanych z wprowadzaniem produktów na rynek