Nowe wytyczne ANSES ws. nanomateriałów – Foodie

Aktualności

Nowe wytyczne ANSES ws. nanomateriałów

 Francuska agencja ds. bezpieczeństwa żywności i BHP (ANSES) przedstawiła wytyczne dla oceny ryzyka zdrowotnego wiążącego się ze stosowaniem nanomateriałów w żywności (jako dodatków technologicznych i składników odżywczych). Wpływ tych substancji na zdrowie budzi wiele kontrowersji. Agencja podkreśla potrzebę ograniczenia narażenia pracowników, konsumentów i środowiska na nanomateriały i zaleca stosowanie bezpiecznych produktów, które nie zawierają tych substancji i są równoważne pod względem funkcji, skuteczności i kosztów. Nie można zatem wykluczyć, że kolejne substancje dodatkowe podzielą los dwutlenku tytanu, który już wkrótce będzie niedozwolony w żywności w UE.

Pytania?

Oferujemy usługi doradztwa oraz pomoc przy wdrażaniu produktów i szkoleniach.

Napisz do nas jeżeli masz pytania. 

Przykładowe tematy doradztwa

 • zakwalifikowanie produktu do odpowiedniej kategorii
 • ocena możliwości zastosowania wybranego składnika
 • weryfikacja składu produktu – jakościowego i dawek pod kątem obowiązujących przepisów i wytycznych
 • sprawdzenie zgodności oznakowania lub materiału marketingowego
 • opracowanie wytycznych nt. wymagań prawnych i procedur obowiązujących w innych krajach UE lub krajach trzecich
 • poprawienie specyfikacji składnika, produktu, dokumentacji opakowania
 • przygotowanie informacji obowiązkowych i dobrowolnych na etykietę/stronę internetową
 • tłumaczenie treści opakowań i dokumentów z i na j. polski oraz rynki innych krajów
 • przygotowanie projektu graficznego opakowania, ulotki
 • powiadomienie odpowiedniego urzędu o wprowadzeniu produktu na rynek
 • zgłoszenie kosmetyku do systemu CPNP
 • przygotowanie wniosku do KE o zezwolenie na stosowanie nowego składnika żywności, substancji dodatkowej lub oświadczenia zdrowotnego
 • przygotowanie odwołania od decyzji administracyjnych organów kontrolnych oraz skarg i wniosków w postępowaniu sądowo-administracyjnym
 • przeszkolenie działu w firmie lub przygotowanie pracownika do nowych obowiązków np. związanych z wprowadzaniem produktów na rynek