Dlaczego nie mogę stosować składnika który jest na rynku od lat? Sprawa jabłczanu kreatyny. – Foodie

Aktualności

Dlaczego nie mogę stosować składnika który jest na rynku od lat? Sprawa jabłczanu kreatyny.

Nowa żywność jest to termin oznaczający żywność (również składniki żywności), których nie stosowano w UE do spożycia w znacznym stopniu przez ludzi przed dniem 15 maja 1997 r. Niedozwolone jest wprowadzanie jej na rynek bez autoryzacji i wpisu do unijnego wykazu nowej żywności.

Producent lub podmiot odpowiedzialny za wprowadzenie produktu do obrotu ma obowiązek zweryfikowania czy dana żywność lub jej składnik posiada status nowej żywności.

W przypadku wątpliwości co do statusu przed wprowadzeniem produktu na rynek, należy przeprowadzić konsultacje z państwem członkowskim w którym produkt ma być wprowadzony na rynek (art. 4 rozporządzenia 2015/2283)

Często zdarza się, że bez formalnej konsultacji statusu zgodnie z procedurą określona w art. 4 2015/2283 składniki będące de facto nową żywnością przez lata funkcjonują na rynku suplementów diety.

Taka sytuacja dotyczy m.in. jabłczanu kreatyny – popularnego składnika suplementów diety dla sportowców, który ze względu na wątpliwości co do statusu był konsultowany przez Republikę Czeską w 2022 roku.

Wymagana historia spożycia (w przeciwieństwie np. do monohydratu kreatyny) nie została potwierdzona, w związku z czym produkt został uznany za nową żywność, która przed wprowadzeniem na rynek musi uzyskać autoryzację.

Uznano, że jabłczan kreatyny jest żywnością uzyskaną z wykorzystaniem procesu produkcji, powodującego znaczące zmiany w składzie lub strukturze żywności i nie stosowanego w Unii przed dniem 15 maja 1997 r. (rozp. 2015/2283, art. 3(2)(a)(vii)).

W konsekwencji surowiec został zgłoszony również do RASF – systemu wczesnego ostrzegania o niebezpiecznej żywości i paszach, co również zwiększa prawdopodobieństwo kontroli suplementów diety zawierających ten składnik oraz nakazów wycofania z obrotu.

Na rynku suplementów diety dla sportowców podobna sytuacja miała już miejsce w przypadku siarczanu agmatyny.

 

Nie wiesz w jaki sposób zweryfikować czy składniki twojego produktu są dozwolone?

Zapraszamy na sesję Q&A “Zapytaj Eksperta”:

Suplementy i FSMP- dozwolone i zakazane składniki czynne:

https://www.foodie.pl/skladniki/

Pytania?

Oferujemy usługi doradztwa oraz pomoc przy wdrażaniu produktów i szkoleniach.

Napisz do nas jeżeli masz pytania. 

Zarezerwuj konsultację

Porozmawiaj z nami o produktach żywnościowych, suplementach lub kosmetykach. Pomożemy na każdym etapie obiegu produktu na rynku. 

niżej wybierz dogodny termin spotkania on-line

podaj temat i wpisz dane do faktury

cena: 400 zł + VAT / 1h

Przykładowe tematy doradztwa

 • zakwalifikowanie produktu do odpowiedniej kategorii
 • ocena możliwości zastosowania wybranego składnika
 • weryfikacja składu produktu – jakościowego i dawek pod kątem obowiązujących przepisów i wytycznych
 • sprawdzenie zgodności oznakowania lub materiału marketingowego
 • opracowanie wytycznych nt. wymagań prawnych i procedur obowiązujących w innych krajach UE lub krajach trzecich
 • poprawienie specyfikacji składnika, produktu, dokumentacji opakowania
 • przygotowanie informacji obowiązkowych i dobrowolnych na etykietę/stronę internetową
 • tłumaczenie treści opakowań i dokumentów z i na j. polski oraz rynki innych krajów
 • przygotowanie projektu graficznego opakowania, ulotki
 • powiadomienie odpowiedniego urzędu o wprowadzeniu produktu na rynek
 • zgłoszenie kosmetyku do systemu CPNP
 • przygotowanie wniosku do KE o zezwolenie na stosowanie nowego składnika żywności, substancji dodatkowej lub oświadczenia zdrowotnego
 • przygotowanie odwołania od decyzji administracyjnych organów kontrolnych oraz skarg i wniosków w postępowaniu sądowo-administracyjnym
 • przeszkolenie działu w firmie lub przygotowanie pracownika do nowych obowiązków np. związanych z wprowadzaniem produktów na rynek