Aktualności

Mangan – opinia EFSA na temat górnego bezpiecznego poziomu

29 sierpnia br. EFSA opublikował wstępną opinię na temat górnego bezpiecznego poziomu manganu (upper level – UL). Badania na zwierzętach i u ludzi potwierdzają neurotoksyczność – jako krytyczny skutek nadmiernego spożycia manganu w diecie, ale nie pozwalają na ustanowienie najwyższego bezpiecznego poziomu (UL).

Panel EFSA wskazał natomiast poziom bezpieczny (safe level), tzn. poziom nie wywołujący działań niepożądanych. Dla osób dorosłych wynosi on 8 mg/dzień.

Nie można jednak wykluczyć ryzyka działań niepożądanych związanych z dodatkowym spożyciem manganu z innych źródeł (np. żywności wzbogaconej i/lub suplementów diety), wśród osób spożywających duże ilości tego pierwiastka ze źródeł naturalnych – w szczególności wegan i wegetarian.

https://connect.efsa.europa.eu/RM/s/publicconsultation2/a0l0900000D94Lk/pc0639

Jeśli opinia zostanie przyjęta, może mieć wpływ na wysokość dawek stosowanych w suplementach diety!

W Polsce Zespół ds. suplementów w 2019 roku określił maksymalną ilość manganu w suplementach diety na poziomie 1,8 mg. Jest to wysoka dawka w porównaniu np. do zaleceń niemieckiego instytutu BfR – 0,5 mg/dzień lub norweskiego Komitetu Naukowego ds. Żywności i Środowiska VKM, który w ogóle nie zaleca suplementacji manganem.

Pytania?

Oferujemy usługi doradztwa oraz pomoc przy wdrażaniu produktów i szkoleniach.

Napisz do nas jeżeli masz pytania. 

Przykładowe tematy doradztwa

 • zakwalifikowanie produktu do odpowiedniej kategorii
 • ocena możliwości zastosowania wybranego składnika
 • weryfikacja składu produktu – jakościowego i dawek pod kątem obowiązujących przepisów i wytycznych
 • sprawdzenie zgodności oznakowania lub materiału marketingowego
 • opracowanie wytycznych nt. wymagań prawnych i procedur obowiązujących w innych krajach UE lub krajach trzecich
 • poprawienie specyfikacji składnika, produktu, dokumentacji opakowania
 • przygotowanie informacji obowiązkowych i dobrowolnych na etykietę/stronę internetową
 • tłumaczenie treści opakowań i dokumentów z i na j. polski oraz rynki innych krajów
 • przygotowanie projektu graficznego opakowania, ulotki
 • powiadomienie odpowiedniego urzędu o wprowadzeniu produktu na rynek
 • zgłoszenie kosmetyku do systemu CPNP
 • przygotowanie wniosku do KE o zezwolenie na stosowanie nowego składnika żywności, substancji dodatkowej lub oświadczenia zdrowotnego
 • przygotowanie odwołania od decyzji administracyjnych organów kontrolnych oraz skarg i wniosków w postępowaniu sądowo-administracyjnym
 • przeszkolenie działu w firmie lub przygotowanie pracownika do nowych obowiązków np. związanych z wprowadzaniem produktów na rynek