Nowe wzory wniosków o zatwierdzenie zakładów produkujących żywność – Foodie

Aktualności

Nowe wzory wniosków o zatwierdzenie zakładów produkujących żywność

7 grudnia br. opublikowano projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wzorów dokumentów dotyczących rejestracji i zatwierdzania zakładów produkujących lub wprowadzających do obrotu żywność oraz materiały i wyroby przeznaczone do kontaktu z żywnością, podlegających urzędowej kontroli organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

Rozporządzenie to ma zastąpić obowiązujące rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 maja 2007 r. Wzory wniosków mają teraz uproszczoną formę tabelaryczną i zostały dostosowane do aktualnie obowiązujących przepisów prawa.

Do dnia 6 stycznia 2023 r. trwają konsultacje publiczne projektu.

Z projektem rozporządzenia można się zapoznać na stronie: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12367073/katalog/12936160#12936160

https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12367073/katalog/12936160#12936160

Pytania?

Oferujemy usługi doradztwa oraz pomoc przy wdrażaniu produktów i szkoleniach.

Napisz do nas jeżeli masz pytania. 

Przykładowe tematy doradztwa

 • zakwalifikowanie produktu do odpowiedniej kategorii
 • ocena możliwości zastosowania wybranego składnika
 • weryfikacja składu produktu – jakościowego i dawek pod kątem obowiązujących przepisów i wytycznych
 • sprawdzenie zgodności oznakowania lub materiału marketingowego
 • opracowanie wytycznych nt. wymagań prawnych i procedur obowiązujących w innych krajach UE lub krajach trzecich
 • poprawienie specyfikacji składnika, produktu, dokumentacji opakowania
 • przygotowanie informacji obowiązkowych i dobrowolnych na etykietę/stronę internetową
 • tłumaczenie treści opakowań i dokumentów z i na j. polski oraz rynki innych krajów
 • przygotowanie projektu graficznego opakowania, ulotki
 • powiadomienie odpowiedniego urzędu o wprowadzeniu produktu na rynek
 • zgłoszenie kosmetyku do systemu CPNP
 • przygotowanie wniosku do KE o zezwolenie na stosowanie nowego składnika żywności, substancji dodatkowej lub oświadczenia zdrowotnego
 • przygotowanie odwołania od decyzji administracyjnych organów kontrolnych oraz skarg i wniosków w postępowaniu sądowo-administracyjnym
 • przeszkolenie działu w firmie lub przygotowanie pracownika do nowych obowiązków np. związanych z wprowadzaniem produktów na rynek