Zmiana wymagań dotyczących zawartości kwasów tłuszczowych i magnezu w produktach do kontroli masy ciała. – Foodie

Aktualności

Zmiana wymagań dotyczących zawartości kwasów tłuszczowych i magnezu w produktach do kontroli masy ciała.

9 listopada br. opublikowano rozporządzenie nr 2022/2182 wprowadzające następujące zmiany w załączniku I do rozporządzenia nr 2017/1798 w sprawie składu produktów zastępujących całodzienną dietę, do kontroli masy ciała, poprzez:

– zniesienie potrzeby dodawania kwasu linolowego, ponieważ ilość uwalniana z tkanki tłuszczowej podczas utraty masy ciała przy spożywaniu tych produktów jest wystarczająca,

– zapewnienie minimum 0,8 g kwasu alfa-linolenowego w porcji dziennej,

– zwiększenie dopuszczalnej maksymalnej dziennej dawki magnezu do 350 mg.

Rozporządzenie wchodzi w życie 30.11.2022 r.

Pytania?

Oferujemy usługi doradztwa oraz pomoc przy wdrażaniu produktów i szkoleniach.

Napisz do nas jeżeli masz pytania. 

Zarezerwuj konsultację

Porozmawiaj z nami o produktach żywnościowych, suplementach lub kosmetykach. Pomożemy na każdym etapie obiegu produktu na rynku. 

niżej wybierz dogodny termin spotkania on-line

podaj temat i wpisz dane do faktury

cena: 400 zł + VAT / 1h

Przykładowe tematy doradztwa

 • zakwalifikowanie produktu do odpowiedniej kategorii
 • ocena możliwości zastosowania wybranego składnika
 • weryfikacja składu produktu – jakościowego i dawek pod kątem obowiązujących przepisów i wytycznych
 • sprawdzenie zgodności oznakowania lub materiału marketingowego
 • opracowanie wytycznych nt. wymagań prawnych i procedur obowiązujących w innych krajach UE lub krajach trzecich
 • poprawienie specyfikacji składnika, produktu, dokumentacji opakowania
 • przygotowanie informacji obowiązkowych i dobrowolnych na etykietę/stronę internetową
 • tłumaczenie treści opakowań i dokumentów z i na j. polski oraz rynki innych krajów
 • przygotowanie projektu graficznego opakowania, ulotki
 • powiadomienie odpowiedniego urzędu o wprowadzeniu produktu na rynek
 • zgłoszenie kosmetyku do systemu CPNP
 • przygotowanie wniosku do KE o zezwolenie na stosowanie nowego składnika żywności, substancji dodatkowej lub oświadczenia zdrowotnego
 • przygotowanie odwołania od decyzji administracyjnych organów kontrolnych oraz skarg i wniosków w postępowaniu sądowo-administracyjnym
 • przeszkolenie działu w firmie lub przygotowanie pracownika do nowych obowiązków np. związanych z wprowadzaniem produktów na rynek